artikel

Opdrachtgever begrijpt niet altijd omvang van ‘een’ prijsverhoging

bouwbreed

Regelmatig ontstaan in de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer geschillen over meerwerk. Partijen kunnen van mening verschillen over de vraag of er überhaupt wel sprake is van verricht meerwerk, of hoe het meerwerk moet worden afgerekend, maar ook over de vraag of art. 7:755 BW niet in de weg staat aan het in rekening brengen van meerwerk.

Die laatste vraag was aan de orde in een onlangs verschenen uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 3 juli 2013 (ECLI:NL:RBAMS:2013:5183).

In artikel 7:755 BW is bepaald wanneer een aannemer meerwerk in rekening mag brengen.

De eerste voorwaarde is dat het moet gaan om een door de opdrachtgever gewenste verandering of toevoeging aan het werk. De tweede voorwaarde is dat de aannemer de opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd dat die verandering of toevoeging zou leiden tot een prijsverhoging.

De tweede voorwaarde lijdt echter uitzondering in het geval dat de opdrachtgever uit zichzelf de noodzaak van een prijsverhoging had moeten begrijpen.

De regeling van art. 7:755 BW is dwingendrechtelijk van aard, omdat partijen in een contract niet van de regeling kunnen afwijken ten nadele van de opdrachtgever. Om die reden heeft de regeling bij de meest recente herziening van de UAV en de AVA een plek in die algemene voorwaarden gekregen.

In de literatuur is wel kritiek geuit op de formulering van art. 7:755 BW, omdat het de aannemer slechts verplicht te waarschuwen voor ‘een’ prijsverhoging, als de opdrachtgever ‘een’ prijsverhoging al niet uit zichzelf had moeten begrijpen.

De noodzaak van enigerlei prijsverhoging zal de opdrachtgever namelijk in veel gevallen wel moeten begrijpen, maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook inzicht heeft in de precieze omvang van de prijsverhoging.

In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam wordt duidelijk dat de opdrachtgever zelfs niet de noodzaak van ‘een’ prijsverhoging had moeten begrijpen van het werk dat door de aannemer als meerwerk wordt geclaimd. Hierdoor oordeelde de rechtbank dat de in totaal vijftien meerwerkclaims moeten worden afgewezen.

Reageer op dit artikel