artikel

Een goede kostenraming is meer dan alleen euro’s

bouwbreed Premium

Geen goed besluit zonder een degelijke kostenonderbouwing. Deze stelling heeft menig bestuurder hoog in het vaandel en vele kostendeskundigen bij de aannemers, opdrachtgevers en ingenieursbureaus, waaronder ik, ontlenen er hun bestaansrecht aan. Andersom geldt ook: geen goede kostenraming zonder goed besluit!

In onze praktijk van bouwen en ondernemen staan we er soms niet meer bij stil wat een ‘goed besluit’ is en hoe je een ‘degelijke kostenonderbouwing’ maakt. En dat we het doen voor meer dan alleen de euro’s.

Tijdens mijn vakantie ben ik gegrepen door ‘Hoeveel is genoeg?’, het boek van vader en zoon Skidel-sky. Een maatschappelijke en economische analyse van onze tijd. Een prachtig kader om de begrippen ‘goed besluit’, ‘waarde’ en ‘kosten’ nog eens aan te toetsen. Robert en Edward Skidelsky stellen vragen als: waarom hebben wij in het westen economische groei nodig en waar werken wij voor? Om nog rijker te worden of streven wij andere doelen na? Is de ratrace van ‘meer, meer, meer’ te doorbreken? Hun antwoord is het begrip ‘goed leven’. Leerzaam! Goed leven gaat over inkomsten (ongelijkheid) en over ‘waarden’. In aansluiting op wat wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld aan functioneel specificeren en systems engineering, bieden de Skidelskys ons bovenliggende functionele waarden aan waarmee we onze besluiten nog beter kunnen onderbouwen. Samengevat zijn deze waarden: gezondheid, geborgenheid (geen maatschappelijke ontwrichting), respect (ieder mens de moeite waard), persoonlijkheid (autonoom leven indachtig eigen temperament en smaak), in harmonie met de natuur (duurzaam), vriendschap/vertrouwen, vrije tijd (met eigen activiteiten en vrije wil een positieve bijdrage leveren).

Tijden veranderen. Laat we de crisis aangrijpen om ‘goed leven’ verder vorm te geven! Onze kostenramingen, afspiegeling van de keuzes en de oplossingsrichtingen waarvoor we in het (bouw)traject kiezen, worden beter wanneer de genomen besluiten fundamenteler zijn doordacht en als we deze keuzes duidelijker kunnen maken. Leg uw project eens langs de lat van de waarden van de Skidalskys, dan zorgen wij er als kostendeskundigen voor dat uw scope integraal wordt vertaald naar euro’s en streven we gezamenlijk de juiste doelen na!

Reageer op dit artikel