artikel

Bij geluidsregels is eenvoudig niet altijd beter

bouwbreed

Bij geluidsregels is eenvoudig niet altijd beter

Al enige tijd wordt de bouwwereld overspoeld met vertrouwde mantra’s als decentralisatie, deregulering en ‘eenvoudig beter’. Nu zijn de pijlen gericht op regelgeving over geluid. En daarin is vereenvoudiging juist geen verbetering.

De Crisis- en herstelwet heeft al een belangrijk deel van de regelgeving én de inspraak van omwonenden buiten spel gezet. Maar voor de werkgelegenheid in de bouw heeft die veelbelovende wet niet veel kunnen betekenen.

In afwachting van de omgevingswet, die alle complexe regelgeving moet gaan verenigen, richten de vereenvoudigers en verbeteraars nu hun pijlen op de regelgeving over geluid. De geluidsregels in de planologie en de architectuur worden al jarenlang als complex en knellend beschouwd. Met de decibel als indicator, waarbij 60 dB plus 62 dB samen 64 dB is, kan je ook niet anders verwachten.

Lichtvaardig wordt verondersteld dat we beter af zouden zijn als we die regels helemaal zouden afschaffen. Ontwikkelen zonder procedures, tot op de rand van de snelweg, bouwen met flinterdunne muurtjes, leegstaande kantoren snel transformeren tot betaalbare maar onleefbare ‘lofts’. En dan de geluidsterkte niet meer in decibel maar in hard, niet zo hard en best wel zacht, zeker? Hier past een woord van waarschuwing. Want in hun lange bestaan zijn die geluidsregels al vele malen aangepast, vereenvoudigd, versoepeld en gedecentraliseerd. Steeds meer bevoegdheden zijn naar de gemeente overgeheveld, gehandhaafd wordt er nauwelijks, onder beperkte voorwaarden kan bijna alles. Met als gevolg dat geluidsoverlast niet alleen een gezondsheidsvraagstuk, maar ook een sociaal probleem is geworden.

In 80 to 90 procent van de gevallen waarin buurtregisseurs om bemiddeling wordt gevraagd is geluidsoverlast de aanleiding. Vereenvoudiging is lang niet altijd een verbetering. Dat ondervonden de ambtenaren van BZK bij de recente herziening van het Bouwbesluit. De ‘dove gevel’, een reparatieconstruct uit de Wet geluidhinder, verdween zonder overleg uit het Bouwbesluit. Onbedoeld gevolg is dat er plotseling niet meer kan worden gebouwd op veel geluidsbelaste locaties.

Het is verleidelijk de crisis te beschouwen als een aanleiding om goedkoper, sneller en eenvoudiger te bouwen. Maar we bouwen nu vooral voor straks, als het weer beter met ons gaat. Dan hebben we behoefte aan kwaliteit, aan een goede sociale en gezonde leefomgeving. Daar horen ook goede geluidsregels bij.

Paul de Vos, leading professional bij Royal Haskoning DHV

Reageer op dit artikel