artikel

Slim bouwen aan smart cities

bouwbreed

Wat onze bouwers nu in Europees verband leren bij het ontwikkelen van toekomstbestendige steden, kunnen ze over enkele decennia in Azië verzilveren. Smart cities is ons nieuwe exportproduct.

Veel Europese steden staan voor een enorme opgave. Omdat steeds meer mensen naar de stad trekken, de bevolking vergrijst, het klimaat verandert en fossiele energie opraakt, zijn grootschalige aanpassingen nodig. De huidige woningvoorraad en wijkinrichting voldoen namelijk niet meer. Tegenwoordig stellen mensen andere eisen aan de manier waarop ze wonen en werken en hebben ze andere behoeften op het gebied van zorg en comfort dan ten tijde van de aanbouw, in de naoorlogse periode van wederopbouw.

Doet zich een gelegenheid voor om een gebied opnieuw in te richten, zoals bij de Olympische Spelen in Londen of bij de herinrichting van het Rotterdamse stadshavengebied, dan is dat een uitgelezen kans om woon- en werkgebieden te innoveren en tegelijkertijd de economische structuur te versterken. Dit betekent veel meer dan stedelijke ontwikkeling alleen. Er zijn ook investeringen nodig in de stedelijke mobiliteit, in de aanleg van een geïntegreerde ICT-infrastructuur en in het optimaliseren van water-, afval- en energiekringlopen. Flexibel bouwen staat daarbij centraal. Anders dan in voorgaande eeuwen gaan demografische en maatschappelijke ontwikkelingen tegenwoordig razendsnel. Gebouwen zetten we niet neer voor de eeuwigheid, maar moeten snel en makkelijk van functie kunnen veranderen. Niet voor niets ondersteunt de Europese Unie met een strategisch actieplan de ontwikkeling van smart cities: toekomstbestendige steden met een groot aanpassingsvermogen. Met financiële impulsen en mogelijkheden om te experimenteren, stelt Brussel de sector in staat om kennis te mobiliseren en ervaringen op te doen.

Dit is geen modegril. Grote steden en bedrijven staan nú op het punt om belangrijke investeringen te doen. De sector moet hierin mee. Want ik ben ervan overtuigd dat onze manier van bouwen de komende decennia ingrijpend gaat veranderen. Met steun uit Brussel krijgen we nu de kans in eigen land rond smart cities unieke ervaringen op te doen en een reputatie op te bouwen. Internationaal gaan we daarvan profiteren, want verstedelijking, vergrijzing en klimaatverandering zijn niet uniek voor Europa, het zijn globale problemen. Binnenkort hebben onze ingenieurs en planologen er een exportproduct bij: we leggen ook smart cities aan.

Reageer op dit artikel