artikel

SER-energieakkoord mist het grote gebaar

bouwbreed

Het vorige week gesloten SER-energieakkoord heeft van links tot rechts alleen maar lof gekregen. Toch zijn er volgens Leendert Meijers nog wel wat kanttekeningen te plaatsen bij dit akkoord. Zo mist hij een echte ambitie in de afspraken en rept het akkoord met geen woord over de nieuwbouw.

De inkt van het SER-energieakkoord was nog niet droog of zo’n beetje alle partijen buitelden over elkaar heen om te zeggen hoe blij ze hier mee waren. Er werd zelfs gesproken over ‘een omslag in het denken over energievoorziening’. Dat laatste is nu net datgene wat ontbreekt. Het energieakkoord, voor zover het die naam al mag hebben, heeft helemaal niets revolutionairs in zich. Het omschakelen naar een meer duurzame energievoorziening (zoals zon- en windenergie) staat al jaren op de politieke agenda. Ook het sluiten van sterk verouderde kolencentrales is gezien vanuit bedrijfseconomische redenen op dit geen moment geen echte verrassing te noemen. Wat ontbreekt, is een echte integrale visie op een transitie naar een duurzame energievoorziening en een bijbehorende strategie om dit te bereiken. En dat is een gemiste kans, voor de bouw en de Nederlandse economie. Zeker in deze barre tijden.

Vooropgesteld, de (bouw)economie kan op z’n zachtst gezegd uiteraard wel een oppepper gebruiken. Wat dat betreft moet je met het huidige kabinet al blij zijn als er iets van investeringsdrift om de hoek komt kijken. Zo zou er volgens het energieakkoord 400 miljoen euro bijeengebracht worden door de overheid en (vooral ook) het bedrijfsleven om te kunnen investeren in het isoleren van huurwoningen. Dit zou binnen de bouw naar verwachting 15.000 extra banen opleveren. Dat is ook hard nodig want door het ineenstorten van de nieuwbouw zijn er de afgelopen vijf jaar inmiddels al 75.000 banen verloren gegaan in de bouw, en iedere werkdag loopt dit aantal met 125 verder op. Dit initiatief is dan ook toe te juichen, net als de gedachten over fiscale prikkels en/of gunstige financieringsvormen om lokaal hernieuwbare energie op te wekken. Maar het is allemaal wel wat slapjes.

Het is ook jammer dat de aandacht zich wel heel erg richt op de bestaande bouw, want geen enkel woord is er te lezen over nieuwbouw. Het lijkt wel alsof het kabinet helemaal niets meer wil weten van nieuwbouw. De btw-verlaging van 21 naar 6 procent was ook alleen maar van toepassing op onderhoud- en renovatie van bestaande bouw. Het mist in mijn optiek dan ook aan een integrale aanpak van heel de bebouwde omgeving om te komen tot échte energiebesparing, werkgelegenheid, schone technologie en klimaatbeleid.

Opengebroken

Waar is de stip op de horizon? Welke ambitie hebben we met elkaar? Het energieakkoord mist het grote gebaar. Het heet ook weer een akkoord. En daar hebben we er in het afgelopen jaar al heel wat van gesloten en overigens weer net zo snel opengebroken. Waarom geen groots Nationaal Energie Stimuleringsprogramma? Een ambitieus programma waardoor we in 2030 helemaal energieneutraal zijn. En niet zoals nu heel misschien in 2050. Dus écht het roer om. Een investeringsimpuls waar zowel de economie als de samenleving een oppepper van krijgt. Daar zou ik pas energie van krijgen.

Leendert Meijers, adjunct-directeur NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers

Reageer op dit artikel