artikel

Rutte, Samsom: er ligt 2,5 miljard euro klaar

bouwbreed Premium

Rutte, Samsom: er ligt 2,5 miljard euro klaar

Pensioenfondsen, corporaties en banken moeten in het geweer komen om de economie weer aan te zwengelen. Maar het kan simpeler, vindt Jos Feijtel: verkoop aandelen BNG.

De Nederlandse staat is voor 50 procent eigenaar van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De andere 50 procent is in eigendom van de Nederlandse gemeenten. Volgens de jaarrekening 2012 kent de BNG een balanstotaal van 142 miljard euro. Eigen vermogen: 2,7 miljard euro. Netto winst over 2012: 330 miljoen. Een rendement van circa 12 procent. Bij verkoop van de aandelen van de Staat aan de gemeenten speelt de Staat 1,35 miljard vrij. Geld dat direct in de economie kan worden gepompt zonder dat de staatsschuld oploopt.

Natuurlijk: het is verkoop van tafelzilver, in dit geval misschien wel tafelgoud. Als de BNG volgende jaren ook goed zou blijven renderen, vloeit er niet meer elk jaar een winstuitkering naar de schatkist van (op basis van 2012) 50 procent van 330 miljoen, dus 165 miljoen. Daar staat tegenover dat de gemeenten een megadeal doen als ze de aandelen van de staat overnemen voor 1,35 miljard en daarvoor een rendement gaan ontvangen van 12 procent. Als de gemeenten voor 3 procent rente (het kan zelfs lager) leningen aangaan om de aandelen te kopen, is er evengoed een voordelig saldo van 9 procent. Het is niet onredelijk als die extra inkomsten worden gedeeld met de rijksoverheid. Daarbij komt er meer risico bij de gemeenten te liggen, dus zou de redenering kunnen zijn: 5 procent voordeel naar de gemeenten en 4 procent rentevoordeel gaat naar het Rijk. Verrekening kan plaatsvinden via het gemeentefonds. Effect: gemeenten incasseren op de gekochte aandelen van de jaarlijkse winst(prognose) (5 procent van 1,35 miljard) bijna 70 miljoen en de staat 52 miljoen (4 procent van 1,35 miljard).

Kortom: er komt direct bijna anderhalf miljard vrij om in de economie te pompen; gemeenten gaan er elk jaar 70 miljoen euro op vooruit en de schatkist krijgt toch elk jaar ook nog 52 miljoen; als rendement van tafelzilver nog steeds niet te versmaden.

Sinds de Vestia-zaak zijn corporaties die derivaten hebben (ook gezonde), verplicht om een liquide reserve aan te houden voor het geval de marktrente zakt. Niet helemaal onbegrijpelijk. Maar vorig jaar is de verplichte buffer die moet worden aangehouden verdubbeld. Eerst moest rekening worden gehouden met 1 procent marktrentedaling, nu met 2 procent. Dat wil zeggen dat de rente al onder nul moet dalen voordat die situatie zich voordoet. Een zwaar overdreven risicoreflex zoals we die wel vaker tegenkomen. In dit geval betekent het echter dat er bij corporaties verplicht 2,4 miljard euro onaangetast moet blijven voor het geval de ijstijd zou aanbreken. Dood geld. Met één simpel besluit kan de ministerraad dit terugschroeven naar 1 procent. Dan komt zomaar 1,2 miljard euro bij de corporaties beschikbaar voor de bouw van huurwoningen.

Laten we het simpel houden: verkoop van BNG aandelen en verlaging van de derivatenbuffer bij corporaties maakt het mogelijk om onze economie een oppepper te geven van maar liefst 2,5 miljard euro. Zonder dat de staatsschuld met één cent oploopt. Dat kleine beetje achteruitgang in BNG-dividend wordt meervoudig goedgemaakt door btw- en loonbelastinginkomsten van het extra werk dat met de impuls van 2,5 miljard wordt gegenereerd.

Jos Feijtel, Ex-burgemeester, ex-corporatiedirecteur, ex-projectontwikkelaar

Reageer op dit artikel