artikel

Innoveren in crisistijd

bouwbreed

Innoveren in crisistijd

De aannemerscombinatie Cofely, Hillebrand en Dekker bouwt in een jachtensluis van het Krammer-sluizencomplex een nieuw zoet/zout-scheidingssysteem. In de sluizen tussen de zoute Oosterschelde en het zoete Volkerak-Zoommeer scheidt men nu zoet en zout door het zeewater uit de sluiskolk te pompen en zoet water via bufferbekkens in te laten. Het nieuwe systeem voorkomt met bellen- en waterschermen dat zeewater in de sluis komt.

Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV en Deltares zijn de ontwerpers van het nieuwe systeem. Als het in de jachtensluis goed werkt, staan ook de Krammer-duwvaartsluizen op de nominatie voor deze vorm van zoet/zoutscheiding. Dergelijke berichtjes stonden recent in pers en vakbladen. Er zit een wereld achter, een wereld van innovatie. Zo’n scheidingssysteem lijkt eenvoudig maar is complex. Behalve op technische is het innoveren op vele fronten. Innoveren in een betrouwbaar systeem, in het meten van effectiviteit, in duurzaamheid, in bestuurbaarheid door sluisbeheerder; in standaardiseren en maatwerk, en niet in het minst in partners die zijn bereid hierin te investeren en in een werkbaar business model. De partners hebben er veel energie in gestoken om al die aspecten in combinatie tot een succes te maken. Dat levert energie op.

De bouwende aannemers verdienen een pluim. Veel bedrijven hebben niet ingeschreven; waarschijnlijk omdat het project risicovol is, relatief klein van omvang en complex is. Deze combinatie heeft er vanuit expertise vertrouwen in en ziet vooral ook kansen. Met dit bellenscherm zijn we in vergelijking met de auto-industrie in de periode voor de T-Ford. Nu willen we de doorbraak naar massaproductie voorbereiden. Rijkswaterstaat, Deltares en Royal HaskoningDHV zijn een partnership overeengekomen om daarin met elkaar op te trekken. We willen de techniek verder ontwikkelen maar vooral ook het businessmodel. We zoeken partners die mee willen investeren op basis van toegevoegde waarde. Ziet u ook kansen in innoveren in crisistijd? Doe mee!

Reageer op dit artikel