artikel

Hybride cv
loont voor 
bestaand huis

bouwbreed

Een hybride of bi-valent verwarmingssysteem helpt het energiegebruik in bestaande woningen te verminderen. De techniek is weinig bekend, het aantal uitgevoerde installaties nog beperkt.

Zo’n systeem combineert bijvoorbeeld een lucht-waterwarmtepomp en de bestaande cv-installatie. Voor elke woning afzonderlijk wordt de meest geschikte warmtepomp bepaald. Een hybride installatie met een lucht-waterwarmtepomp bespaart ongeveer 10 procent op de stookkosten. De terugverdientijd komt uit op 25 jaar.

Een woning verliest in een koude periode de warmte voor het grootste gedeelte aan de buitenlucht, zegt Niels Snijders, installatie-adviseur bij teken- en ontwerpbureau Ajilon in Enter. “Als je deze warmte met een lucht-waterwarmtepomp en een beetje elektriciteit aan de buitenlucht onttrekt is er sprake van een gesloten kringloop.” Dat vergt een goed gekozen toepassing en een bijpassende instelling. “Anders kan het elektriciteitsverbruik forser uitvallen dan sommige fabrikanten van lucht-waterwarmtepompen voorrekenen.”

Ook al kunnen de verdiensten tegenvallen, de praktijk leert Snijders dat mensen toch graag een warmtepomp willen. “Maar een volledig laagtemperatuursysteem met bodembron en warmtepomp wordt simpelweg te duur. Daar komt bij dat de terugverdientijd (nog) niet interessant is. En koeling wordt vooralsnog minder belangrijk gevonden.” Een hybride installatie met een lucht-waterwarmtepomp met buitenlucht als bron komt dan volgens hem het best in aanmerking. Het aantal verkochte installaties is in zijn woorden “nog beperkt”.

Installateursorganisatie Uneto-VNI ziet er wel wat in voor een bestaande woning met een cv-ketel en een lagetemperatuur-afgiftesysteem. ”Een toegevoegde lucht-waterwarmtepomp kan een goede energiezuinige uitbreiding zijn op de installatie.” Bijkomend voordeel is dat de cv-ketel ook tapwater kan verwarmen.

Reageer op dit artikel