artikel

Gewoon doen!

bouwbreed

Gewoon doen!

Het is vakantie en 2013 zit er al weer half op. Reden én tijd om eens stil te staan bij de afgelopen tijd.

Wat resonneert, ligt voor de hand. Dat zijn de heftige emoties, die nog altijd opgang doen als het om transitie gaat. En tegelijkertijd nog steeds de gelatenheid waarmee mensen veranderingen ondergaan, al spoort de context aan tot in beweging komen. Een steeds sterkere tweedeling van mensen die met oud denken, nieuwe problemen willen oplossen (of met oud gedrag een nieuwe beweging denken te kunnen creëren) en een groeiende groep ‘worstelaars’ die met vallen en opstaan zelf willen vernieuwen. De laatste categorie mensen is natuurlijk het meest interessant.

De vraag die ik hen het meest hoorde stellen: ‘hoe leer ik de ander aan te spreken?’ Ze bedoelen dan niet één keer per jaar in een formeel beoordelingsgesprek. Dat loopt in de meeste bedrijven wel. Zij het dat je daarin eerder aangesproken wordt op je performance en minder of niet op gedrag. Terwijl we inmiddels weten dat gedrag belangrijker is… tsja. Is dat nu echt zo, vraag je je misschien af. In een tijd waarin marges dunner worden en klanten kritischer zijn, gaat het toch om resultaat en dus om performance?

Dat klopt ook. Maar, voor wat betreft ons resultaat zijn we ineens sterk afhankelijk van hoe we werken met anderen. En samenwerking kan niet zonder interactie. Dus zul je verdomd goed moeten zijn in de interactie wil je nog iets bereiken. De vraag ‘hoe leer ik de ander aan te spreken?’ laat zich dan ook alleen maar beantwoorden direct in het contact. Anders is de kans verkeken. Een groeiende groep mensen begrijpt dat dit voorbij de ‘oude truc feedback leren geven’ gaat. Zeggen wat hij of zij anders moet doen, zorgt er nog niet voor dat de interactie slaagt. Wat dan wel?

Simpel: de ander aanspreken start met jezelf uitspreken. Dat maakt het ineens persoonlijk en dichtbij. Jezelf uitspreken is je realiseren dat het probleem niet meer naar de ander toegeschoven kan worden. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel, maakt elk lastig gesprek in een keer gemakkelijk. Gewoon doen!

Angela van de Loo, directeur/eigenaar Target Point

Reageer op dit artikel