artikel

De waarde van ons water

bouwbreed

Wie naar voorspellingen kijkt, kan de grootte van het fenomeen verstedelijking moeilijk onderschatten. Zo is het bruto binnenlands product van de BRIC-landen alleen al tussen 2000 en 2010 toegenomen van 2,5 biljoen dollar naar 9 biljoen dollar. Dit leidt ertoe dat naar verwachting in 2030 wereldwijd minstens 2 miljard nieuwe mensen tot de middenklasse zullen gaan behoren.

Deze nieuwe stedelijke middenklasse is ongeveer even groot als de huidige totale bevolking van Afrika, Noord-Amerika en Europa bij elkaar.

De groei heeft ontegenzeggelijk gevolgen voor de wereldwijde vraag naar grondstoffen, water, voedsel, en energie: Als het niet lukt om de nieuwe stedelijke gebieden efficiënt in te richten, en onze samenleving om te buigen naar een resource based economy, dreigt de wereldwijde ecologische voetafdruk toe te nemen met naar berekening 1,2 miljoen km2, en die ruimte is er gewoon niet. Dit omrekenen naar ‘grondgebruik’, moet u zien tegen de achtergrond van de zogenaamde quadrupel f-fight : feed, food, fibre en steeds vaker fuel‘vechten’ om dezelfde, bij voorkeur daglicht beschenen en geïrrigeerde, ruimte. Nu leidt het (bij ons) vooralsnog veelal tot aandacht voor de transitie naar hernieuwbare energie, zoals in het ‘energieakkoord’. Een heel, heel klein stapje vooruit. De andere essentiële aspecten die onder druk staan, zoals schoon water, grondstoffen en voedselproductie zullen wereldwijd echter voor veel onrust gaan zorgen. Bij water speelt sterk dat de impliciete waarde van water losgezongen is van zijn prijs, in die zin dat de waarde van water voor de instandhouding van leven zoveel groter is dan een marktprijs feitelijk kan weergeven. Verder kent water als belangrijke hulpbron over het algemeen geen duidelijke en overdraagbare eigendomsrechten, wat het moeilijk maakt om water als hulpbron te verhandelen.

Zelf denken we maar al te vaak dat we voldoende water hebben in Nederland. Maar ook bij ons is verdroging een belangrijk milieuprobleem. En een met grote (economische) gevolgen. Zeker tijdens mooie droge zomerse dagen zouden we daarom vanuit ons perspectief in de delta moeten overwegen of we niet gebaat zijn bij het meer koesteren van onze zoetwaterreserves, zoals het IJsselmeer, of bij het uitbreiden daarvan. Maar ook met het wereldwijd trachten te komen tot het betalen van een meer reële prijs voor water. Anders geldt sowieso dat we in ieder geval goede vrienden moeten blijven met onze buurlanden stroomopwaarts…

Reageer op dit artikel