artikel

Brandbaar isolatiemateriaal in gevelspouwen

bouwbreed

Door Luc Schaap (Ingenieursbureau LBP|Sight) wordt in Cobouw van 26 juni 2013 bezorgdheid geuit over de toepassing van brandbaar isolatiemateriaal in gevelspouwen.

Hij uit die bezorgdheid omdat de eisen aan thermische isolatie steeds strenger worden. Dat leidt tot de toepassing van andere isolatiematerialen, die vaak brandbaarder zijn dan de traditionele isolatiematerialen.

Dat wil niet zeggen dat brandbare isolatiematerialen niet kunnen worden toegepast. Echter, de risico’s ervan moeten wel worden onderkend. Zo geven hoge gevelspouwen met brandbaar materiaal bij ontsteking hiervan een risico van snelle branduitbreiding in de hoogte van het gebouw. Spouwen met brandbaar materiaal die doorlopen over interne brandscheidingen geven een risico van branduitbreiding over meer compartimenten. Dat risico kan op diverse manieren worden gereduceerd:

Het wegnemen van ontstekingsbronnen;

Het onderbreken van de spouw door deze ter plaatse van brandscheidingen dicht te zetten;

Het wegnemen van de brandstof (brandbaar materiaal) in de gevelspouw.

Het is dus niet nodig om altijd onbrandbare isolatie toe te passen, er zijn ook andere maatregelen denkbaar om het risico van branduitbreiding te beperken. Of alle maatregelen even robuust zijn valt nog te bezien. Het wegnemen van ontstekingsbronnen is niet altijd mogelijk, omdat ontsteking ook zou kunnen optreden als gevolg van bronnen buiten de gevelspouw. Het onderbreken van de gevelspouw door ter plaatse van brandscheidingen barrieres aan te brengen is op papier een goede oplossing, maar in de praktijk erg afhankelijk van de uitvoeringskwaliteit. Vooralsnog lijkt het wegnemen van de brandstof in de gevelspouw de meest robuuste oplossing, de faalkans hiervan is het kleinst.

Een dergelijke robuuste oplossing is wenselijk in gebouwen waar gevelbranden grote risico’s introduceren. In het algemeen gaat het dan om grote gebouwen met veel compartimenten of om hoge gebouwen, waarin elke verdieping een eigen brandcompartiment is. In kleinere gebouwen zijn de risico’s navenant kleiner en kunnen andere oplossingen worden toegepast, bij voorbeeld het onderbreken van de gevelspouw bij de brandscheiding.

De oproep van Luc Schaap tot onderzoek naar het gebruik van brandbare isolatiematerialen in gevelspouwen ondersteun ik van harte. Maar ik zou dat specifiek willen richten op de betrouwbaarheid van risicoreducerende maatregelen.

Ruud van Herpen, FIFireE Nieman Raadgevende Ingenieurs BV

Reageer op dit artikel