artikel

Who watches the watchmen?

bouwbreed

Who watches the watchmen?

Een kleine greep uit het nieuws van de afgelopen weken. De voetbalhuftertjes hebben de ballen gehad in hoger beroep te gaan tegen de (toch best wel soepele) uitspraak van de rechter.

De internetgeneratie die examens heeft gejat in Rotterdam heeft volgens de inkeerregeling slechts 26 scholieren weten te bereiken (waarom aangeven? Als je hebt gezorgd dat je een zes haalt, val je niet op en word je toch niet gepakt). En er hebben nog nooit zoveel ouders rechtszaken aangespannen tegen de school van hun kinderen omdat ze geschorst zijn of straf hebben gekregen. Echt opvoeden lijkt hierdoor eigenlijk niet meer in ons woordenboekje voor te komen. Waar het om draait is dat kinderen eigen keuzes maken en dat we ze daarin onvoorwaardelijk steunen.

Dat dit niet past in wat we vroeger nog wel eens een samenleving trachtten te noemen, nemen we voor lief. In plaats van de kinderen eens goed de les te lezen als ze zich niet volgens geaccepteerde normen en waarden gedragen, schiet de opvoeder uit de slof om zijn/haar kind te verdedigen. Zo langzamerhand begint het gezinsleven te lijken op een soort verziekte organisatiecultuur.

Ook in sommige bedrijven is het not done je directe collega aan te spreken op handelen tegen het bedrijfsbelang. Beschermen is belangrijker. En daarnaast: “Hij doet toch zijn best? En wat die pipo op die andere afdeling doet, is veel erger.” Zeker als dit gedrag, om wat voor reden dan ook, langere tijd gedoogd wordt, loop je het grote risico langzaam leeg te bloeden. Iedereen raakt immers steeds meer verwijderd van het gezamenlijke belang. En als niemand het risico neemt om in te grijpen, blijven we lekker langs de kant staan kijken hoe een paar schoffies degenen die de grenzen bepaald te grazen nemen. De grootste uitdaging ligt niet bij het aanspreken van de raddraaiers, maar bij het aanspreken van de aansprekers. Wie voedt de opvoeders op?

Bas Klaver, procesmanager VBK Groep

Reageer op dit artikel