artikel

Speciale woningsprinkler verlengtvluchttijd

bouwbreed

Als een nieuwbouwwoning in brand vliegt hebben de bewoners ongeveer drie minuten de tijd om weg te komen. Een speciale woningsprinkler geeft de bewoners wat meer respijt. Efectis onderzoekt volgende week of deze sprinkler de vluchttijd inderdaad verlengt.

Het verschi l tussen de gangbare sprinkler voor de utiliteit en de woningsprinkler zit in de hoeveelheid water die tijdens een brand vrijkomt. De conventionele sprinkler verspreidt 60 tot 80 liter per minuut; bij de woningvariant gaat het om ruim 20 liter. Dat gebeurt bij een druk van een halve bar met water wat rechtstreeks uit de waterleiding komt. De ‘gewone’ sprinkler doet dat via een aparte installatie.

Zo’n installatie met een pomp en een drukvat vergt inspectie en onderhoud en een regelmatige praktijkproef. Voor woningen is dat een onhaalbare kaart, zegt onderzoeker Jan Vreeburg van KWR. Met het gevolg dat de bewoner nooit zeker weet of de sprinkler wel werkt. Een ‘waterleidingsprinkler’ met een speciale kop biedt dan uitkomst.

Vreeburg zegt inmiddels ruim vijftien jaar betrokken te zijn bij onderzoek naar sprinklerkoppen. De woningvariant die hij nu onder handen heeft genereert in zijn woorden ‘een goed druppelscherm’. Het scherm is wat kleiner dan de eerste sprinkler die voor woningen werd ontwikkeld.” In een woning zal dat weinig nadeel veroorzaken”, zegt Vreeburg. “Twee of drie sprinklerkoppen compenseren het kleinere druppelscherm.”

Sprinklers zijn makkelijk te installeren in nieuwbouwwoningen, vindt beleidsmedewerker technologie Eric van der Blom van installateursorganisatie Uneto-VNI. Hij schat de kosten op ruim tweeduizend euro. In bestaande woningen zal het volgens hem lastiger zijn. “De leidingen moeten dan worden ingefreesd om ze uit het zicht te houden. Dat zou alleen kunnen tijdens een renovatie.”

Onderzoek en een stromingmodel moeten nu uitwijzen wat de beste manier van installeren is. Eén van de opties is de sprinklerkop aansluiten op een aparte dode leidingtak. Een variant daarop heeft aan het eind van de leiding nog een aansluiting op een toilet. De sprinklerinstallatie kan ook per verdieping in de vorm van een lus worden aangelegd als een integraal deel van de leidingwaterinstallatie.

De optie van een dode tak lijkt haaks te staan op de aanbevelingen die de kans op een legionellabesmetting moeten inperken. “Die kans is klein omdat het water in de leiding niet beweegt”, zegt Vreeburg. Een keerklep die het water in één richting doorlaat biedt nog extra zekerheid dat eventuele legionellabacteriën zich niet door het leidingnet kunnen verspreiden.

Reageer op dit artikel