artikel

Resultaat behalen met inkoop

bouwbreed Premium

Resultaat behalen met inkoop

Inkopen, aanbesteden, opdracht geven? Sommige mensen kunnen lang discussiëren over de vraag welke van deze termen nu precies van toepassing is bij bouwopdrachten.

Mij kan het niet zoveel schelen hoe je het noemt. Dus in deze column heb ik het over het proces dat leidt tot een contract voor een bouwopdracht. Laat ik het vandaag maar eens inkopen noemen. Ook omdat er afgelopen donderdag een groot inkoopcongres was, georganiseerd door Pianoo en Nevi. Thema was ‘Resultaten behalen met inkoop’. De uitdagingen van publieke inkopers liggen in het meer realiseren met minder budget.

Bestuurders en directies stellen hoge eisen aan inkoop: er moet maatschappelijke waarde gecreëerd worden! In de woorden van de organisatie: “Alleen door slim in te kopen kun je als overheid besparen, zonder tekort te doen aan beleidsdoelen als klanttevredenheid, minder verkeershinder of een gezond lokaal bedrijfsleven. Ook duurzaamheid, social return en innovatie zijn daarbij voor veel overheden belangrijk.”

Het nastreven van beleidsdoelen is voor overheden minstens zo belangrijk als een goed inkoopresultaat. En dat vind ik ook logisch: ‘practise what you preach’ tenslotte! Een duurzame gemeente moet duurzaam inkopen. Een goed bedrijf doet dat ook. Het probleem ligt bij de wijze waarop de beleidsdoelen vertaald worden naar inkoop. De innovatiedoelstelling wordt dan vertaald naar 10 procent innovatie per opdracht. En social return gaat over de inzet van 5 procent werklozen per opdracht. Want dat kunnen we makkelijk meten en bijhouden. Terwijl het veel meer effect zou hebben als overheden hun totale inkoopportefeuille in de bouw als uitgangspunt zouden nemen.

Bekijk over het geheel met welke projecten je het beste welke beleidsdoelstellingen kan nastreven. Laat de beleidsambtenaren en de inkopers samen een jaarplan maken. Sommige opdrachten lenen zich uitstekend voor een lokale onderhandse aanbesteding. Andere zijn goed geschikt voor een innovatieve aanpak, en weer andere kunnen een goede bijdrage leveren aan social return. Resultaten behalen met inkoop: het gaat vooral goed als bestuurders de kaders aangeven, en de professionals de ruimte geven voor de invulling.

Jacqueline Schlangen, Directeur Vernieuwing Bouw

Zij schrijft deze column op persoonlijke titel.

Reageer op dit artikel