artikel

Promovendi op leeftijd geven kennis en inzicht door

bouwbreed Premium

Promovendi op leeftijd geven kennis en inzicht door

Professor Taeke de Jong vatte het plan op om na zijn emeritaat nogmaals te promoveren. Hij was de meest wetenschappelijke hoogleraar op de faculteit Bouwkunde TU Delft.

We gaven vaak samen als opponenten onze colleges. Zijn methodologie kwam voort uit zeer theoretische beschouwingen en mijn methodologie kwam uit de praktijk van het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe bouwcomponenten. Maar we vulden elkaar van die twee tegengestelde zijden, de theorie en de praktijk, goed aan. Als opponenten hebben we een schaduwdebat gevoerd op een conferentie voor de onderzoeksschool Bouw, de een met een bouwhelm op en de ander met een baret, die we dan halverwege wisselden. Het onderwerp was een discussie tussen Hans Ramler en Klaas van Breugel. Ramler (directeur BAM Wegen) publiceerde een column in Cement (januari 2009) dat Chinese promovendi niet zeer interessant waren voor de Nederlandse bouw. Van Breugel (hoogleraar betonmodellering en materiaalgedrag) weerlegde dat in een reactie met argumenten. Door halverwege van positie te wisselen, werd het debat niet persoonlijk maar zakelijk op argumenten. De meest bekende uitspraak van De Jong is: (in mijn ogen ‘De wet van Taeke de Jong’) “Een ontwerper zoekt naar een wenselijke toekomst, een mogelijke maar tevens een onwaarschijnlijke toekomst. De waarschijnlijke toekomst gebeurt sowieso al. En onwenselijke en onmogelijke toekomsten zijn niet interessant.” Dat heb ik altijd als een bijzonder helder zicht op de missie van ontwerpers gezien: onwaarschijnlijke toekomsten aangeven.

Twee weken geleden is ook Ben Bronsema in Delft gepromoveerd, 76 jaar oud en oud-directeur van een installatie-adviesbureau. Zijn onderwerp: het installatieloze gebouw: Earth, Wind & Fire. Het was een feest om een vastbesloten man op deze leeftijd zijn kennis glansrijk te zien verdedigen. In deze tijd van uitstroom van ouderen die nog een helder hoofd vol ervaringen en inzicht hebben, zou het verstandig zijn om kennis en ervaring over te dragen. Anders gaat gelden wat ik ooit in Duitsland hoorde: “Es ist nichts Neues das Wissen vergeht.” Dan moet de volgende generatie weer opnieuw beginnen. Dus een oproep voor een vertrekkende generatie van professionals: draag Uw kennis en inzichten tijdig over.

Mick Eekhout, Hoogleraar TU Delft en directeur Octatube

Reageer op dit artikel