artikel

Nieuw isolatiemateriaal kan brandbaar zijn

bouwbreed

Nieuw isolatiemateriaal kan brandbaar zijn

Isolatie-eisen aan gebouwen worden steeds verder opgeschroefd. Daarbij dreigt een gevaar: de nieuwe isolatiematerialen zijn veel brandbaarder dan traditionele isolatie. Het brandgedrag van deze nieuwe materialen is voor deze toepassing nauwelijks bekend. Volgens Luc Schaap moet er zo snel mogelijk onderzoek komen naar het gebruik van brandbare isolatiematerialen.

Hoe het Nederlandse energiebeleid er ook uit komt te zien, energiebesparing zal er de komende decennia een essentieel onderdeel van zijn. Zo wil het kabinet onder meer dat nieuwe gebouwen in 2020 energieneutraal zijn, ofwel dat ze evenveel energie gebruiken als ze zelf – schoon – kunnen opwekken. Dat lukt alleen als diezelfde gebouwen zeer goed worden geïsoleerd, veel beter dan nu het geval is. Traditionele oplossingen zijn daarvoor onvoldoende.

Gebouwen worden nu meestal geïsoleerd met glas- en steenwol. Simpelweg meer van dit materiaal in de gevel stoppen – wat voor de hand lijkt te liggen – stuit op veel praktische problemen. Zo zou de spouw, de ruimte waarin de isolatie zit, aanzienlijk groter moeten worden dan nu, met alle bouwtechnische uitdagingen van dien. De grens van wat nog met traditionele isolatiematerialen kan, is in zicht. En dus wordt er al steeds vaker gekozen voor een alternatief, namelijk voor kunststof isolatieschuimen.

Platen kunststofschuim hebben een heel hoge isolerende waarde, zeker in verhouding tot hun dikte. Met een dunne plaat zijn relatief eenvoudig hoge isolatiewaarden te halen. Maar deze pur- en pir-schuimen hebben ook een groot potentieel nadeel. Minerale wollen branden namelijk niet of nauwelijks, maar kunststofplaten doen dat juist heel goed. De gevolgen daarvan kunnen zeer ingrijpend zijn, met de nadruk op ‘kunnen’.

Een spouw staat voor de benodigde ventilatie namelijk in verbinding met de buitenlucht. Als er brand uitbreekt, kan het vuur zich door de aanvoer van zuurstof snel over de volledige gevel uitbreiden. Blussen is dan niet of nauwelijks mogelijk. De huidige regelgeving kijkt vooral naar alle materialen die zichtbaar aan de gevel bevestigd zijn, maar niet naar wat zich in de spouw bevindt. Dat was nooit zo’n probleem, maar met veel brandbaarder isolatiemateriaal kan het dat wel worden.

In Nederland zijn al ronduit gevaarlijke situaties in ontwerpen gesignaleerd. Dankzij tijdig ingrijpen voor of zelfs tijdens de bouw hebben die nog niet tot problemen geleid. In het buitenland zijn al wel voorbeelden van branden bekend. De komende jaren zal het aantal gebouwen met kunststof isolatie sterk toenemen. De kans op gevaarlijke situaties zal dus ook toenemen. Het is vooral nodig om op korte termijn onderzoek te doen naar de toepassing van brandbare isolatiematerialen in gevels.

Strengere regels op energiebesparingsgebied leiden onherroepelijk tot andere technische keuzes en gebruik van andere materialen. Dat is een positieve ontwikkeling. Maar dan is het wel nodig om goed onderzoek naar die nieuwe oplossingen te doen. Gebouwen moeten brandveilig zijn; nu lijkt dat niet altijd het geval te zijn. Laten we niet wachten tot het misgaat, maar handelen en onderzoek doen naar het gebruik van brandbare isolatiematerialen in gevels.

Ir. Luc Schaap, Directeur van advies- en ingenieursbureau LBP|Sight, Nieuwegein (l.schaap@lbpsight.nl)

Lees de uitgebreide reacties van André Donders en Ruud van Herpen op dit opinieartikel!

Reageer op dit artikel