artikel

Kruisbestuiving

bouwbreed

Kruisbestuiving

Wederzijds onbegrip; een belangrijke reden voor het mislukken van samenwerkingen. Verschil in bedrijfscultuur, collectief en onbewust.

Culturen van opdrachtgever en bouwer verschillen nogal eens van elkaar. Logisch eigenlijk. Het betekent dat er werk aan de winkel is en een grote mogelijkheid om van elkaar te leren. Een kans om te veranderen, die niet altijd met beide handen wordt aangepakt…

Bedrijf X laat zich het best omschrijven als Get to Work on Sunday. Er is sterke identificatie met de taak. Wat de klant wil is leidend; het ongeduld is groot om de zaken voor elkaar te krijgen. Er is sterke focus op rendement en voorkomen van verspilling. Men heeft weinig tolerantie en geduld om te leren. Medewerkers willen voortdurend verbeteren en houden van duidelijke afspraken en structuren. Er is een hoog commitment om de doelen te realiseren. Afspraak = afspraak is goed ontwikkeld, confrontaties worden daarbij niet geschuwd. De ander aanspreken lijkt sterk op de ander afrekenen.

Bedrijf Y heeft een hoog Between Friends gehalte. Onderlinge verhoudingen worden gerespecteerd. Soms zelfs té. Er is veel vertrouwen in collega’s. En er is begrip als de zaken anders lopen dan afgesproken. De focus ligt op harmonie, begrip, draagvlak en consensus. Trage besluitvorming wordt geaccepteerd. Men is doorgaans meer met elkaar bezig dan met de klant. Mensen zijn goed in zaken voor elkaar krijgen via informele netwerken en men kan goed omgaan met onvoorspelbaarheid. Complexe menselijke situaties en meervoudige vraagstukken worden opgepakt en tot resultaat gebracht. Hoe? Daarin is veel individuele vrijheid. Dat maakt het lastig elkaar aan te spreken op gedrag.

Als het zo verschillend is, welke basis vind je dan voor samenwerking? Of moet je overal een contract voor sluiten? Het zou mooi zijn als je het beste van beide werelden kon combineren in We are Family. Commitment vervangt consensus en participatie vervangt hiërarchie. Gezamenlijk belang richting geeft richting aan het handelen. Belangen zijn duidelijk, mogen er zijn en worden samengesmeed. Verbinding gaat vooraf aan vertrouwen. Verbinding met elkaar én de context. Aanspreken mag; op resultaat én gedrag. De grenzen tussen binnen en buiten, zij en wij zijn vervaagd. Leuk of lastig?

Angela van de Loo, Directeur/eigenaar Target Point

Reageer op dit artikel