artikel

Klaar met de hokjesgeest

bouwbreed

Ingenieursbureaus werken meestal in projecten met andere partijen. In grote, complexe projecten gaat het daarbij ook nog eens om een langdurige samenwerking. De kunst is om zodanig samen te werken dat je zo efficiënt mogelijk tot het beste resultaat komt. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Iedere partij handelt vanuit zijn eigen belangen en logica en dat wil onderling nog wel eens tot botsingen leiden. Zeker in economisch moeilijkere tijden zoals nu komen de verhoudingen tussen de verschillende partijen op scherp te staan. De vooroordelen worden hierdoor uitvergroot en het begrip voor elkaars positie is soms ver te zoeken.

Dat daarmee veel tijd, energie en potentiële slagkracht verloren gaat, spreekt voor zich. Dat is een gemiste kans, want juist in deze tijd is het voor alle betrokken partijen van belang om zo efficiënt mogelijk te werken. We moeten zorgen dat we met beperktere middelen toch een optimaal product voor de klant (en de maatschappij) kunnen leveren.

Het hokjesdenken is het oude denken, van een andere generatie. Als jonge professionals willen we ons richten op het eindresultaat. Wij zijn klaar met de vooroordelen en de verwijten vanwege wat er jaren terug is gebeurd. We roepen iedereen op over de eigen schaduw heen te stappen en zich weer te richten op waar het werkelijk om gaat: samen gave projecten die een toegevoegde waarde hebben succesvol afronden.

Van de zijlijn commentaar leveren kan iedereen; als jongNLingenieurs willen we hieraan zelf een bijdrage leveren. Wij doen dit onder andere door een zogenaamde crisiscasus te organiseren. Op 20 juni komen we met young professionals van ingenieursbureaus, opdrachtgevers en aannemers bij elkaar om te leren over de positie van de ander. Door in een fictieve crisissituatie te duiken en de rollen om te draaien, willen we bereiken dat er meer begrip voor elkaar komt. “Kijk eens door de bril van een ander”, wordt dan tastbaar gemaakt. Hopelijk geven we daarmee een eerste aanzet tot een betere ketensamenwerking en betere verstandhouding met klanten. Zodat we ons weer kunnen richten op waar we dit mooie vak voor hebben gekozen: het leveren van gaaf, goed, nuttig en duurzaam werk.

Arjen van den Ouden en Esther van den Nouwelant, Bestuursleden van jongNLingenieurs

Reageer op dit artikel