artikel

Geld voor duurzame aanpak greenports

bouwbreed

Geld voor duurzame aanpak greenports

De provincie Zuid-Holland wil de gebieden waar op grote schaal aan glastuinbouw en bloementeelt wordt gedaan, de zogenoemde greenports, helpen met moderniseren.

Voor het ontwikkelen van planstudies naar herstructurering en duurzaamheid wordt daarom per half jaar een kwart miljoen uitgetrokken. Om concurrerend te blijven is het volgens de provincie van groot belang dat de productielocaties innoveren en verduurzamen en dat de ontsluiting van de greenports optimaal in orde is. Van de vijf greenports in Nederland liggen er vier in Zuid-Holland.

Reageer op dit artikel