artikel

Doorbreek verzuiling op basis van materiaalsoorten

bouwbreed Premium

De Nederlandse bouw is verzuild op basis van materiaalsoorten. Bedrijven hebben zich georganiseerd binnen materiaalclusters maar deze ontwikkeling moet juist doorbroken worden willen we innoveren en anticiperen op de toekomst. In perioden van crisis wordt er meer dan ooit nagedacht over de ontwikkeling van de branche. We hebben meer tijd om na te denken en […]

De Nederlandse bouw is verzuild op basis van materiaalsoorten. Bedrijven hebben zich georganiseerd binnen materiaalclusters maar deze ontwikkeling moet juist doorbroken worden willen we innoveren en anticiperen op de toekomst.

In perioden van crisis wordt er meer dan ooit nagedacht over de ontwikkeling van de branche. We hebben meer tijd om na te denken en proberen de vinger op de zere plek te leggen. Aan veel dingen kan de branche zelf niets doen maar wat we wél kunnen doen is anticiperen op verwachte ontwikkelingen. Er wordt hard gewerkt aan duurzaam en energiezuinig bouwen. Ook wordt er ingespeeld op de grotere dynamiek in de samenleving door middel van flexibel bouwen. En er wordt hard gewerkt aan systemen die het mogelijk maken om de enorme voorraad bestaande bouw aan te passen aan de moderne normen. Wat beter kan, is de optimalisatie van het materiaalgebruik. Er wordt veelvuldig gesproken over cradle to cradle, ofwel het streven naar een gesloten materialencyclus. Maar dit is niet voldoende om te komen tot economisch en innovatief materiaalgebruik. Voor verschillende functies zijn verschillende materialen geschikt. Veelal wordt de keuze voor materialen gebaseerd op de traditionele functie van het materiaal. Als we al in de ontwerpfase na gaan denken over het materiaalgebruik komen we tot optimalisatie van het materiaalgebruik. Dit biedt vele kansen in de bouw.’

Om te komen tot optimalisatie van materiaalgebruik, de ontwikkelaars en leveranciers van verschillende materialen met elkaar samen moeten gaan werken bij de ontwikkeling van nieuwe materiaalsystemen. Doorbreek die verzuiling op basis van materiaalsoorten. Het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende branches levert kansen op die leiden tot beter verlopende processen en uiteindelijk ook tot kostenbesparingen. Er zou een platform moeten komen dat kansen en ontwikkelingen biedt op het gebied van materiaalgebruik. Kijk naar het toekomstperspectief, maar ook naar de huidige stand van zaken en naar wat er de afgelopen jaren is geïmplementeerd. Wat kunnen we leren van de reeds toegepaste materialen? En hoe komen we tot optimale combinaties en nieuwe materialen? Op 31 oktober a.s. wordt de aftrap gegeven voor een dergelijk platform in de vorm van een bijeenkomst op de TU/Delft.

Reageer op dit artikel