artikel

commentaar/Nieuwe start

bouwbreed

Bouwend Nederland gaat meer van zich afbijten. Althans, dat valt op te maken uit de woorden van Maxime Verhagen, de nieuwe voorzitter van de bouwwerkgeversorganisatie.

Vandaag benadrukt hij in deze krant dat Bouwend Nederland zichtbaarder moet worden. Hij wil duidelijker voor het voetlicht brengen wat de vereniging doet voor haar leden, welke successen zijn behaald. En als het nodig is, wil hij helder stelling nemen tegen overheidsmaatregelen die de bouw hinderen of zelfs schaden. Verhagen lijkt daarmee gehoor te geven aan de kritiek die Bouwend Nederland de laatste jaren ten deel is gevallen. De werkgeversorganisatie zou te veel verworden zijn tot een lobbyclub die, onzichtbaar voor het gros van de leden, in Haagse achterkamertjes de politieke besluitvorming probeert te beïnvloeden. Terwijl, zo menen de criticasters, de crisis ook vraagt om zo nu en dan op de barricaden te staan. Vooropgesteld, Verhagen moet nog aan zijn klus beginnen. Niettemin lijken met de aanstaande bestuurswisseling de condities geschapen voor een nieuwe start van Bouwend Nederland. Een nieuwe start die de bouw goed kan gebruiken. Tot dusver heeft het huidige kabinet immers nog niet veel betekend voor de sector, die als geen ander gebukt gaat onder de economische crisis. Alle zeilen moeten worden bijgezet om, in aanloop naar Prinsjesdag, nog iets voor elkaar te krijgen. Het pleidooi van Verhagen voor (nog) meer samenwerking met andere brancheorganisaties moet dan ook worden toegejuicht. Zoals hij zelf concludeert, staan de werkgevers samen sterker dan wanneer ze ieder voor zich opereren. Daarnaast valt toe te juichen dat Bouwend Nederland heeft aangekondigd de contributie te verlagen. Want ook dat is al lange tijd een heikel punt. Gevoegd bij de gesprekken die Verhagen heeft gevoerd met de ceo’s van de grote bedrijven, die dit voorjaar nog een bom onder de vereniging legden door te dreigen met opzegging van het lidmaatschap, is de lucht op zijn minst gedeeltelijk geklaard. Het is nu aan de nieuwe voorzitter om de hooggespannen verwachtingen waar te maken.

Reageer op dit artikel