artikel

commentaar/ Gelummel?

bouwbreed

Hoe een werkdag van een gemiddelde bouwvakker er precies uitziet, weet niemand. Wel kennen we de beelden van groepjes bouwvakkers die allemaal naar één ding staan te staren, terwijl maar enkelen echt aan het werk zijn. Werkoverleg of gelummel? Voor zover bekend zijn er geen wetenschappelijke studies naar de werkdag van een bouwvakker uitgevoerd. De […]

Hoe een werkdag van een gemiddelde bouwvakker er precies uitziet, weet niemand. Wel kennen we de beelden van groepjes bouwvakkers die allemaal naar één ding staan te staren, terwijl maar enkelen echt aan het werk zijn. Werkoverleg of gelummel? Voor zover bekend zijn er geen wetenschappelijke studies naar de werkdag van een bouwvakker uitgevoerd. De tijdregistratieproef van projectontwikkelaar Bohemen geeft daardoor een interessant inkijkje in de tijdsbestedingsgewoontes op de bouwplaats. Een gemiddelde bouwvakker is effectief maar 6 uur en 41 minuten aanwezig op zijn werk. Tussen aankomst op het werk en vertrek zit gemiddeld 7 uur en 20 minuten. Van deze tijd wordt 39 minuten besteed aan heen-en-weer lopen, dat wil zeggen: de bouwplaats verlaten, om daarna weer terug te komen. Aan effectieve werkuren blijft schokkend weinig over, vindt Bohemen-directeur Stan Roestenberg. Ook zijn er veel verschillen tussen werknemers. Metselaars die meer dan negen uur per dag op de steiger staan, werken samen met collega’s die soms wel 54 keer heen-en-weer lopen op een dag. Roestenberg stelt terecht dat er meer onderzoek naar de productiviteit van bouwvakkers moet komen. Bouwbedrijven zouden dat zelf ook moeten willen. Ze kunnen er veel geld mee besparen. Wel moet de sector zichzelf nog de vraag stellen: welke productiviteit verwachten we eigenlijk van onze werknemers? Hoeveel uur onafgebroken werken is redelijk? En hoeveel keer heen-en-weer lopen is te billijken? In het kader van lean plannen is het goed om nog eens na te gaan wat de werkelijke tijden zijn waarin handelingen kunnen plaatsvinden. Lean plannen heeft geen zin als de plannen zijn gebaseerd op standaarduren die niet reëel zijn. Natuurlijk moet daarbij rekening worden gehouden met de zwaarte van het vak. Ook kan de boog niet altijd gespannen zijn. Maar de bouw kan de onderzoeksresultaten niet afdoen met de mededeling: geloven we niet, of: ‘t zal wel.

Reageer op dit artikel