artikel

Commentaar / Bonus

bouwbreed Premium

Elk jaar zorgt de bonus weer voor discussie. Vaak is die principieel van aard. Ontvangen bestuurders niet al genoeg aan vast salaris? Zorgen bonussen niet voor uitwassen? Waarom krijgen de topmannen wel en de werknemers niet een extra beloning als ze hun werk goed hebben gedaan?

Nu de malaise in de bouw op zijn hoogtepunt is, wordt de discussie echter een stuk concreter. Vakbondsman Gijs Lokhorst plaatste gisteren in deze krant de bonusuitkeringen in het perspectief van het banenverlies in de bouw. BAM, Ballast Nedam, Heijmans; ze schrapten afgelopen jaar samen vele honderden arbeidsplaatsen. In hoeverre is het dan gepast om toch bonussen te verstrekken, zo vroeg de CNV-bestuurder zich af. Een terechte vraag.Bonussen komen vaak tot stand via ingewikkelde formules. De behaalde winst van het voorgaande jaar speelt – natuurlijk – een belangrijke rol, maar ook de prestaties over de jaren ervoor. Veel bedrijven kijken bovendien meer en meer naar het optreden van hun bestuurders. Hebben ze de strategische doelen gehaald? Hebben ze leiderschap getoond? Zelfs de mate waarin de CO 2-uitstoot is verminderd, wordt tegenwoordig meegenomen bij het vaststellen van de hoogte van de variabele beloning.

Dat verklaart ook waarom de grote bouwondernemingen, ondanks de forse verliezen en ondanks de ontslagrondes, toch nog bonussen hebben uitgekeerd aan hun bestuurders. De bonus die gerelateerd is aan de financiële resultaten van 2012 werd door zowel BAM, Heijmans als Ballast Nedam op nul gesteld. Wat dat betreft lijken zij zich de stevige kritiek van werknemers (lees: vakbonden) wel degelijk ter harte te hebben genomen.

Blijft over de vraag of bedrijven – met de jaren wijs geworden – de bonuscriteria niet zover hebben opgerekt dat er altijd wel een extra vergoeding uit te keren valt. Maar dat is weer een principiële discussie. Daar kom je moeilijk uit.

Reageer op dit artikel