artikel

Comfortkast regelt goed
binnenklimaat via gevel

bouwbreed

De gevel van een gebouw kan met alleen het verschil tussen het binnen- en buitenklimaat een comfortabel binnenklimaat scheppen. Die mogelijkheid biedt de Comfortkast die warmte terugwint uit retourlucht en lage nachttemperaturen opslaat in materiaal dat onder invloed van temperatuurveranderingen van fase verandert.

Bas Hasselaar, in het dagelijks leven projectmanager bij SBRCURnet, promoveerde op deze Comfortkast aan de TU Delft. Als faseveranderingsmateriaal, oftewel PCM, gebruikte hij paraffine die opgeslagen is in platen; standaard handelsproducten van het Duitse RubiTherm.

Het materiaal slaat temperatuurverschillen tussen dag en nacht op in hetzelfde toestel als waarin de warmteterugwinner zit. Paraffine smelt bij het opnemen van warmteen stolt als het de warmte weer afgeeft. Overdag wordt de koude van de nacht gebruikt om ventilatielucht te koelen. De interne warmtelast in combinatie met zoninstraling wordt overdag gebruikt als verwarming, zo nodig aangevuld met elektrische verwarming. Hierdoor kan het gebouw toe zonder conventionele centrale verwarming.

Als alle onderdelen en omstandigheden met elkaar overeenstemmen, levert de Comfortkast het hele jaar door een comfortabel binnenklimaat met ruim voldoende ventilatie, zegt Hasselaar. “Dat kan met vrijwel elk gevelontwerp, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.” Verwarming en koeling vergen dan jaarlijks niet meer dan 5 kilowattuur per vierkante meter aan energie: daardoor neemt het energieverbruik voor verwarmen en koelen af.

Warmteterugwinnaar

Parallel aan Hasselaars onderzoek bracht een aantal bedrijven klimaatsystemen op de markt die met PCM’s werken.

Overdag zuigen de toestellen warme buitenlucht aan en koelen die via de PCM’s, ’s nachts wordt koude buitenlucht aangezogen die via de PCM’s wordt verwarmd. De ‘comfortkast’ van Hasselaar heeft nog een extra voorziening in de vorm van een warmteterugwinner. Theoretisch is het toestel uitgewerkt, zegt Hasselaar. Nu is de markt aan zet.

PCM’s in de vorm van paraffinebolletjes worden ook in bouwproducten als gipskarton voor binnenwanden gebruikt om het klimaat in een ruimte te regelen. Het materiaal neemt overdags warmte op en geeft het ’s nachts weer aan de ruimte af. De binnentemperatuur blijft daardoor redelijk constant.

Installateursorganisatie Uneto-VNI denkt met dat technische principe de warmte in leidingschachten te kunnen reduceren. Legionellabacteriën gedijen het best bij een temperatuur van 25 graden Celsius, zegt beleidsmedewerker Technologie Eric van der Blom. “In leidingschachten liggen doorgaans buizen voor koud en warm water bij elkaar, waardoor de warme leiding het water in de koude opwarmt.” Ook hier neemt het PCM overdag de warmte uit de schacht op en geeft die ’s nachts weer af onder invloed van nachtkoeling.

Een aantal bedrijven voert momenteel proeven uit met PCM’s op basis van zout. Die vergen volgens Hasselaar wat meer toezicht, omdat zouten corrosie kunnen veroorzaken als het omhulsel lek raakt.

Reageer op dit artikel