artikel

Wij weten allang dat de voorspelbare stad niet bestaat

bouwbreed Premium

Sinds het begin van deze eeuw wonen de meeste mensen in steden. Een dusdanig hoge concentratie aan mensen creëert door samensmelting van milieu, sociale en economische vraagstukken nieuwe paradoxen in de ketensamenwerking. Dit ontstijgt onze eigen zoektocht in de gww-sector naar ketensamenwerking in projecten.

Kijk naar de binnensteden. Die hebben het moeilijk. Niet alleen door de economische crisis, maar ook door de veranderende bevolkingssamenstelling. Het lijkt wel of iedere stad naar dezelfde oplossing zoekt voor het verbeteren van haar leefomgeving. En dat burgers in hun stedelijke gebieden allemaal op dezelfde wijze reageren op beleidsmatige top-down sturing op gewenst gedrag.

Diep in ons hart weten wij allang dat de voorspelbare stad niet bestaat. Er zijn zoveel factoren die de stedelijke ontwikkeling op lange termijn beïnvloeden, dat wensen en behoeftes van burgers, al dan niet door technologische ontwikkelingen, alweer zijn veranderd voordat een beleidsvoornemen de realisatiefase heeft bereikt. Burgers zijn de elementaire agents of change. Daarom zijn er ook zoveel initiatieven om de gemeenschap mee te krijgen bij ruimtelijke plannen. Echter, elke individuele burger kijkt ernaar vanuit zijn eigen perceptie en gevoelens, die bijvoorbeeld voortkomen uit (vermeende) democratische basisrechten. Basisrechten als het zelf bepalen wanneer jij je auto gebruikt.

We zullen ons beter moeten realiseren dat er steeds minder megaprojecten in Nederland zullen worden uitgevoerd, omdat de democratie niet meer de macht heeft tot dwingende keuzes bij tegenstrijdige belangen. Dit hoeft helemaal niet slecht te zijn, omdat hierdoor het denkbeeld van de voorspelbare stad vervangen kan worden door de democratie van de flexibele stad. Een bewustwording dat elke leefomgeving uniek is met een eigen identiteit en eigen wensen in belevings-, gebruiks- en toekomstwaarde.

Ketensamenwerking gaat dus verder dan alleen ketensamenwerking in een project. Zolang opdrachtgevers en opdrachtnemers zich er maar bewust van zijn dat samenwerkende ketens onder invloed staan van gedrag en wensen van burgers. Uiteindelijk moeten ook onze samenwerkende ketens flexibel meebewegen bij veranderende wensen van burgers zonder dat opdrachtgevers en opdrachtnemers naar elkaar wijzen.

Reageer op dit artikel