artikel

Schijnzelfstandigen

bouwbreed

Volgens 1500 geënquêteerde leden van FNV Bouw zijn er in Nederland 30.000 ‘collegiale’ schijnzelfstandigen. Even nadenken: dat zijn dus twintig ‘schijnheiligen’ per ondervraagd bondslid. Het zou natuurlijk ook kunnen dat er dubbeltellingen in de uitslag zitten. Stel dat twee of meer ondervraagde bondsleden dezelfde (buitenlandse) gelukzoekers kennen? Dan heeft Bouwend Nederland mogelijk toch nog gelijk […]

Volgens 1500 geënquêteerde leden van FNV Bouw zijn er in Nederland 30.000 ‘collegiale’ schijnzelfstandigen. Even nadenken: dat zijn dus twintig ‘schijnheiligen’ per ondervraagd bondslid. Het zou natuurlijk ook kunnen dat er dubbeltellingen in de uitslag zitten. Stel dat twee of meer ondervraagde bondsleden dezelfde (buitenlandse) gelukzoekers kennen? Dan heeft Bouwend Nederland mogelijk toch nog gelijk dat het er maar enkele duizenden zijn. Zou het vragenformulier in een manipulerende en onbegrijpelijke taal zijn opgesteld, waardoor de uitslag van te voren al vast stond? De gemiddelde bouwvakker kan amper zijn urenbriefje invullen, laat staan een opiniepeilingdocument lezen. Begrijpelijk dat Bouwend Nederland zich niet herkent in die cijfers, gewoonweg omdat ze net als ik twijfel hebben over de waarde van de uitslag. Hoeveel van die schijnzelfstandigen die in grote getale in de hosannatijd zelfstandig en met hun volle bewustzijn voor deze status hebben gekozen, huilen nu krokodillentranen bij hun belangenvereniging? Vakbondsvoorvrouw Mieke van Veldhuizen krijgt er zelf natte kijkers van als ze denkt aan het ‘menselijke aspect’ achter de concurrerende uurtarieven, die in de verste verte niet aan een cao zijn gerelateerd. Zou ze ook betraand raken als ze aan al die werkgevers denkt die de mazen van de wet opzoeken omdat ze anders niet kunnen overleven? “Als mij wat overkomt, werp ik mij voor de trein”, citeert Cobouw van de FNV-site. Nou, dan geschiedt de man pas echt iets. Het is te hopen dat die trein hard genoeg rijdt, want de aangehaalde persoon is (aldus diezelfde site) niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De onderhavige kwestie is dan ook niet het gemor over bouwvakkers met een flexcontract, maar de inkomensgevolgen onder invloed van de ‘overleving van de goedkoopste’, een typisch gevolg van een doorgeslagen marktwerking op de versnipperde liberale bouwplaats. Toen schijnzelfstandigen nog zzp’ers werden genoemd en een uurtarief hanteerden van 35 tot 40 euro, hoorde je van werknemerszijde niemand klagen. Op de website van de Rabobank staat letterlijk dat zelfstandigen zonder personeel niet alleen werken aan de groei van hun bedrijf, maar ook aan hun persoonlijke ontwikkeling. Volgens mij is dat een oud vakbondsprincipe, namelijk uitstijgen boven het niveau van de baas.

Reageer op dit artikel