artikel

S limbouwen breder in de markt met prijsvraag

bouwbreed Premium

Via een speciale prijsvraag stelt de stichting Slimbouwen haar keurmerk verder open voor buitenstaanders. Flexibiliteit blijft het belangrijkste aandachtspunt binnen Slimbouwen dat ingrijpende vernieuwing van de bouwwereld najaagt.

Lossere criteria keurmerk doen meer recht aan innovaties

De prijsvraag onder de naam Fred, werd begin dit jaar uitgeschreven. Er kwamen zulke uiteenlopende inzendingen binnen dat de jury onder leiding van hoogleraar Jos Lichtenberg besloot niet één maar drie prijzen uit te reiken in de categorieën project, concept en product. De inzendingstermijn is verlengd tot 15 juli. De prijs bestaat onder andere uit een keurmerk voor de winnende innovaties. De stichting Slimbouwen verstrekt dat keurmerk volgens manager Monique Blacha tot nu toe vooral aan partijen die zijn aangesloten bij het netwerk. Van een rigide systematiek met uitvoerige afvinklijsten is de stichting onlangs afgestapt naar een lossere benadering in de trant van: overtuig de expertcommissie. Want te vaak werden er volgens Blacha producten, projecten of concepten ingediend met interessante vernieuwingen die strikt genomen buiten de scope van de criteria vielen. Dat strookte weer niet met de doelstellingen van de stichting die boven alles vernieuwing in de bouw wil aanzwengelen en het bouwproces opknipt in vier fases.

Praktijk

Er worden bij de certificering nu benchmarks uitgevoerd waarbij gekeken wordt in hoeverre veronderstelde innovaties werkelijk verbeteringen inhouden van de bestaande bouwpraktijk. Daarbij kijken de auditers naar vier Fred-criteria. De F staat voor Flexibel en is volgens Blacha het meest kenmerkend voor Slimbouwen. Want ideeën voor ketenintegratie en slimme concepten zijn er volop, maar geen daarvan legt zo veel nadruk op flexibiliteit, waardoor gebouwen gemakkelijk aanpasbaar zijn aan andere functies. “We willen ook helemaal niet concurreren met andere initiatieven voor vernieuwing en verduurzaming van de bouw”, benadrukt ze. “Al sinds de oprichting in 2004 zoeken we daar juist aansluiting bij. Niet voor niets zijn veel aanjagers van grote bouwinnovaties ook lid van Slimbouwen. ”Onze expertcommissie gaat een plan ook helemaal niet opnieuw beoordelen op duurzaamheid (de D uit Fred) als er al een GPR-score of een Breeam-certificaat is behaald. Die nemen we over, zodat we onze energie kunnen richten op de andere apsecten zoals de R, reductie van de ecologische voetafdruk of de E van efficiency. Precies dezelfde systematiek wordt toegepast bij de prijsvraag. Vandaar dat het volgens Blacha niet vreemd is dat de winnaars een keurmerk krijgen. De flexibele criteria evolueren mee met de tijd. Wat nu gangbare praktijk is bij de benchmarks is over vijf jaar verouderd wat tot uitdrukking komt in het jaartal van het vignet. Prijswinnaars worden bekendgemaakt tijdens een excursie op 19 september die voert langs markante mijlpalen van slimbouwen.

Reageer op dit artikel