artikel

Kunnen onze gebouwen tegen een stootje?

bouwbreed

Bodembewegingen, verkeersdrukte, wind, botsingen en explosies laten gebouwen nogal eens beven en trillen. Een internationaal en actueel onderwerp. Gebouwen zijn steeds gevoeliger voor zulke dynamische belastingen, onder andere vanwege de trend om minder en lichtere materialen te gebruiken. Hoe staat het met onze kennis over de dynamica in de gebouwde omgeving?

Voor kennis over bouwen in echt aardbevingsgevoelige gebieden moet je in Azië zijn. Gelegen in de zogeheten ‘Ring van vuur’, een hoefijzervormig gebied rondom de Grote Oceaan met veelvuldige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, hebben dichtbevolkte landen als Japan regelmatig te kampen met stevige schokken in de aardkorst. Door schade en schande wijs geworden isoleren Japanse ingenieurs grote constructies. Zo voorkomen ze dat er bij een zware beving destructieve krachten in ontstaan.

Zulke extreme condities komen in ons land niet voor. Toch moeten ook Nederlandse gebouwen tegen een stootje kunnen. Die eis moeten we ook meenemen in de grote renovatie-opgave waar we op dit moment voor staan: onpraktische naoorlogse stadswoningen ombouwen tot energiezuinige, klimaatbestendige huizen. Als wij aan bestaande woningen gaan sleutelen moeten we de dynamica ervan begrijpen. Voordat we boven op een bestaand gebouw een nieuw appartementencomplex zetten, moeten we kunnen voorspellen welke effecten het aanstoten van de constructie op het ene punt veroorzaakt op andere punten van het gebouw. Daar zijn rekenmodellen voor nodig, aangevuld met een flinke dosis praktijkervaring. Ook is het goed om meer onderzoek te doen naar de dynamica van specifiek Nederlandse metselwerkconstructies.

Zijn bestaande gebouwen voldoende bestand tegen aardbevingen in Groningen en Limburg en tegen door de mens veroorzaakte trillingen in dichtbevolkte steden? Om die vraag te beantwoorden, werken ingenieursbureaus die ervaring hebben in Azië samen met Nederlandse specialisten. Sinds jaar en dag bouwen we in ons land immers op slappe grond, ontwerpen onze ingenieurs trillingvrije ruimten voor chipfabrikanten en publiceren Delftse wetenschappers over de energie-absorptie van constructies. Het is de hoogste tijd om al die kennis te bundelen en te mobiliseren. Samen kunnen we de gebouwde omgeving een stuk weerbaarder maken.

Reageer op dit artikel