artikel

Kabinet nog steeds in een diepe winterslaap

bouwbreed

Het aantal faillissementen in de bouw neemt met de dag toe. Het kabinet blijft intussen bezuinigen, investeert niet en verbaast zich vervolgens over tegenvallers. Dit kabinet heeft geen flauw benul wat er ‘buiten’ echt gebeurt, vindt Nico Rietdijk.

De lijst van bouwbedrijven die door de aanhoudende crisis het hoofd niet langer boven water kunnen houden wordt steeds langer. In veel gevallen zijn het nog eens bedrijven met klinkende namen en een lange geschiedenis. Niet zelden ook ondernemingen van families waarvan de familieleden én de medewerkers hun hele ziel en zaligheid hebben gelegd in het bedrijf. Maar wanneer banken hun financiële belang afbouwen of de kredietkraan zelfs helemaal dichtdraaien en een overheid erin slaagt keer op keer beslissingen te nemen die voor de bouwsector rampzalig uitpakken, dan is er vaak geen houden meer aan.

De aantallen faillissementen in de sector zijn dan ook legio. Kent u ze nog? De Van Hoogevest Groep uit Amersfoort, Panagro uit Leidschendam, Burggraaf uit Leeuwarden, Bokx Bouw uit Schiedam, Midreth uit Mijdrecht, Heddes Bouw uit Hoorn, Bouwbedrijf de Jong Bilthoven uit Bilthoven, Bouwbedrijf Henselmans uit Noord-Scharwoude, Moes Bouw uit Zwolle, Hillen & Roosen uit Amsterdam, Koudijs Bouw uit Oud-Beijerland, BVR Groep uit Roosendaal, ontwikkelaar Phanos uit Houten, Van Heesewijk Bouw uit Eindhoven, Groothuis uit Harbrinkhoek, Van Straten uit Eindhoven, Bouwbedrijf Bontebal uit Reeuwijk, Pepping Bouw uit Kaatsheuvel, Bouwbedrijf Kakes uit Zaandaam, Van der Werf’s Bouwbedrijf uit St. Nicolaasga, Bouwbedrijf Osdo uit Dongen, Bouwbedrijf Noppert uit Heerenveen, Welling Bouw uit Didam, Verkerk Bouw uit Zevenaar, Bouwbedrijf Variant uit Alphen aan den Rijn, Mulder Obdam uit Obdam, Bouwbedrijf Deurwaarder uit Alkmaar. Stuk voor stuk klinkende namen… en niet te vergeten: al die 4285 andere bouwbedrijven die ik niet eens noem maar die ook failliet zijn gegaan.

Vakantiegeld

Ik vrees dat deze lijst de komende tijd snel langer wordt. Eind deze maand moet namelijk ook nog eens het vakantiegeld worden uitgekeerd. Door de toekomstige bedrijfssluitingen zal de werkloosheid fors groeien en rap richting de 800.000 werklozen gaan. Het is kennelijk de tol die we als samenleving in het algemeen en de bouwsector in het bijzonder moeten betalen voor het buitengewoon eenzijdige economische beleid van dit kabinet. Een beleid puur gericht op bezuinigen en geen enkel oog voor investeringen. Dat wreekt zich. Niet in het minst slaat het als een boemerang terug op de schatkist zelf. Hoe anders is het ‘plotselinge’ gat in de rijksbegroting 2012 van 11,4 miljard euro uit te leggen? Dit bedrag komt het Rijk achteraf tekort ten opzichte van wat aanvankelijk geraamd werd in de Miljoenennota. Toch lijkt het kabinet iedere keer weer verrast als het met tegenvallers wordt geconfronteerd. Rara hoe kan dat nou? Intussen doet men graag voorkomen de toekomst van Nederland in het vizier te hebben, maar miskent het kabinet in werkelijkheid schromelijk de tekorten die het zelf voor de toekomst helpt creëren. En dan denk ik echt niet alleen aan tegenvallers in de eigen begroting, maar tevens aan het nakend tekort aan woningen en het snel groeiende tekort aan bouwvakkers, die nu door de veel te lage productie van nieuwe woningen bezig zijn te ontstaan en vooral na de crisis pijnlijk voelbaar zullen worden.

Het is inmiddels al lang voorjaar, de zomer nadert zelfs. Maar dit kabinet is nog steeds in een diepe winterslaap en heeft geen flauw benul van wat er ‘buiten’ echt gebeurt.

Reageer op dit artikel