artikel

Haagse denkfout

bouwbreed

Politici en lobbyisten maken een denkfout. De bouw wordt niet gestimuleerd door rijksbeleid, maar door lokaal beleid. De lobbyisten wedden op de verkeerde paarden (de politici in Den Haag). Ministers en Tweede Kamerleden hebben er tegelijkertijd geen belang bij te zeggen dat zij eigenlijk de ‘verkeerde paarden’ zijn. Deze denkfout ligt ook ten grondslag aan […]

Politici en lobbyisten maken een denkfout. De bouw wordt niet gestimuleerd door rijksbeleid, maar door lokaal beleid. De lobbyisten wedden op de verkeerde paarden (de politici in Den Haag). Ministers en Tweede Kamerleden hebben er tegelijkertijd geen belang bij te zeggen dat zij eigenlijk de ‘verkeerde paarden’ zijn. Deze denkfout ligt ook ten grondslag aan de benoeming van een oud-CDA-minister tot toplobbyist van de bouw. Initiatieven om de bouw op gang te brengen hangen natuurlijk samen met financiële prikkels (die in bescheiden mate soms nog in Den Haag worden ‘geregeld’), daarover geen discussie. Maar het is toch vooral de lokale ruimte die de gemeente biedt en de lokale behoefte van mensen die daar werken en wonen, die voor de prikkels zorgen. Kijk naar Amsterdam. Maarten van Poelgeest strooit met plekjes in de stad waar initiatieven van onderop mogen. Particulier opdrachtgeverschap staat daar centraal. En zijn kompaan Freek Ossel stimuleert met een lokaal stimuleringsfonds de bouw van jongerenwoningen en probeert belemmeringen bij woningruil weg te nemen. Alle drie maatregelen zijn gericht op het creëren van dynamiek op de lokale woningmarkt. In Amsterdam (en dat geldt ook voor andere steden als Den Haag en Rotterdam) willen het lokaal bestuur en de burgers wel. Belangrijkste probleem dat dan uiteindelijk resteert is het geld, dat burgers en bedrijven nodig hebben om hun plannen ook daadwerkelijk te realiseren. En dan zijn we weer bij de banken aanbeland. Eigenlijk ligt daar de belangrijkste taak nog voor lobbyisten in het Haagse: de minister en Kamerleden er oe verleiden van banken weer ouderwetse nutsinstellingen te maken. Die er voor burgers en bedrijven zijn. Ten dienste van het algemeen nut.

Reageer op dit artikel