artikel

Even anders

bouwbreed Premium

‘Even anders’ is de titel van een recente rapportage van de Hogeschool Utrecht over keteninnovatie bij woningrenovaties. Twee jaar lang zijn voor dit rapport zeven pilots gevolgd. Een van de zeven pilots, een project in Tilburg, is door onze organisatie samen met woningcorporatie Tiwos en de overige ketenpartners uitgevoerd. Een uitermate leerzaam project dat alle deelnemers veel kennis en ervaring heeft opgeleverd.

In Cobouw van vrijdag 26 april geeft columnist Lenny Vulperhorst zijn visie op ‘ketensamenwerking’. Zijn stelling is dat deze vorm van samenwerking een oplossing is voor een vraagstuk uit een andere tijd. “Nu we te maken hebben met series van één is volgens hem meer behoefte aan een ‘general contractor’ die verantwoordelijkheid neemt”, aldus Vulperhorst in zijn column.

Vooropgesteld, het lijkt er inderdaad op dat grootschaligheid passé is. De klant vraagt om maatwerk. Zeker bij woningrenovaties. En natuurlijk kunnen bedrijven met een brede expertise hierin een belangrijke rol vervullen. Maar gespecialiseerde kennis en kunde weer in eigen huis halen, zoals Lenny suggereert, is in mijn ogen niet de juiste weg. Door de schaalverkleining is die investering namelijk niet alleen onhaalbaar, het zou ook remmend werken op innovaties en het bedenken van slimme oplossingen. En dat is nu juist waar onze klanten behoefte aan hebben.

Ik geloof in het optimaal samen laten werken van specialisten. Dan heb ik het over ketenintegratie. De rapportage ‘Even anders’ laat ook zien dat dit écht betere resultaten oplevert in termen van geld, prijs/kwaliteitverhouding, doorlooptijden, opleverpunten, werksfeer én bewonerstevredenheid. Maar de rapportage laat ook zien dat het niet vanzelf gaat. Ketenintegratie, vergt namelijk wel een cultuurverandering naar meer openheid en transparantie. Elkaar vertrouwen geven en elkaar iets gunnen. De klant is immers gebaat bij een onderneming die ook in de toekomst bestaansrecht heeft en daarom recht heeft op rendement en daarmee de continuïteit mede waarborgt. Mijn conclusie na de pilot is dan ook: het moet en kan anders!

Reageer op dit artikel