artikel

Een groen-blauwe koning

bouwbreed

In 2009, tijdens een groot international congres, had ik als medeorganisator en editor van een daartoe uitgegeven boek de eer om onze toenmalige prins van Oranje, een eerste exemplaar uit te reiken. Op de eerste pagina’s van het boek hadden we met vooruitziende blik geschreven “Voor onze groen-blauwe Koning.”

Z’n blauwe interesses waren, en zijn, bekend. Maar die groene kant was meer dan dat van de metaforische betekenis van een nieuw koningschap alleen. Nederland is grotendeels een delta. Groen-blauwe ambities zijn dan, zeker in zo’n dichtbevolkte delta, waar de druk vanuit rood en grijs hoog is, een belangrijke ambitie. Vanuit mitigatie, en zeker ook vanuit adaptatie perspectief. Dit moet je zien tegen de context dat 80 procent van de wereldeconomie wordt gevormd uit activiteiten die plaats vinden langs kusten, rivieren en dit soort delta’s. En als je die 80 procent los plaatst van de discussie of klimaatverandering al dan niet een gevolg is van menselijk handelen, dan wel van een meerjarige geologische cyclus, besef je hoe kwetsbaar onze wereld langzamerhand wordt voor weersvolatiliteit en de gevolgen daarvan. In Nederland speelt vooral de nieuw voorgestelde aanpak volgens de zogenoemde ‘meerlaagse veiligheidsstrategie’… Een hele revolutie voor de beroepspraktijk. Idee is dat we in Nederland af moeten van de huidige strategie van het alleen kunnen vertrouwen op de eerste veiligheidslaag, onze dijken. Voor bepaalde delen van het land lijkt de huidige strategie namelijk een op termijn onhoudbare positie. Idee is dat we in buitendijkse-, maar ook in laaggelegen binnendijkse gebieden weer moeten leren inrichten volgens de tweede laag uit die strategie: op basis van het leven met water, en het gedurende bepaalde periodes gedeeltelijk (gestuurd) onder water kunnen staan. En, dat als dit gebeurt, dit zo min mogelijk schade oplevert, dan wel het gewone leven zo veel mogelijk kan doorgaan, en bijvoorbeeld de energie, afvalwater en andere nutsvoorzieningen gewoon blijven functioneren. Bekend voorbeeld van een dergelijke aanpak is het nieuwe havengebied in Hamburg. Maar voor de oude binnenstad van Dordrecht gaat dit ook nog ten dele op. Het herinrichten van grote delen van ons land, van onze delta richting zo’n groen-blauwe delta zal een mooie uitdaging vormen voor Willem-Alexander. Op naar z’n eerste troonrede!

Reageer op dit artikel