artikel

De ouderen hebben de toekomst

bouwbreed

Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen /

Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag /

Zet weg nu die angst /

ik wist het al /

dit is m’n dag vandaag /

André Hazes, Geef mij nu je angst

De afgelopen maanden hebben cao-partijen zich gebogen over passende crisismaatregelen om de in- en doorstroom in de sector bouwnijverheid te stimuleren. De in- en doorstroom in deze sector is als gevolg van de crisis dramatisch gedaald.

De grootste zorg van cao-partijen is dat de sector gediplomeerde bbl-2 leerlingen (beroepsbegeleidende leerweg) op dit moment geen enkel perspectief biedt. Er is onvoldoende werkgelegenheid en ook de doorstroom van deze groep in een bbl-3 opleiding is zorgwekkend te noemen. De sector heeft in deze leerlingen geïnvesteerd maar dreigt deze groep nu te verliezen.

Om deze zorgwekkende ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden, hebben cao-partijen in april enkele crisisafspraken gemaakt.

Over de maatregelen en/of de gevolgen daarvan durf ik geen mening te geven. Wel sterkt het me in de beleving dat juist de ouderen de toekomst hebben en bepalen. Dat is een aparte uitspraak voor iemand die voorzitter is geweest van jongerennetwerk De NieuwBouw en met Young InSurance probeert jongeren te enthousiasmeren voor de verzekeringsbranche.

Toch ben ik ervan overtuigd dat juist deze maatregelen en de achterliggende redenen aantonen dat bouwbedrijven extra veel moeite moeten doen om ouderen voor hun bedrijf te behouden.

Het is duidelijk dat jongeren niet staan te springen om in de bouw te gaan werken. De jongeren die wel binnenkomen moeten weer weg wegens gebrek aan werk. Juist degene die wel (kunnen) blijven, verdienen het om gebruik te kunnen maken van de ervaring en kennis van de ouderen.

Daarnaast dienen de bedrijven voorbereid te zijn als de crisis straks voorbij is en er wel jongeren dienen te worden aangenomen en opgeleid.

Daarom is het zaak om een warm nest te creëren voor de ouderen op de werkvloer. Wanneer de tijd daar is zullen zij gaan broeden en de kuikentjes voeden met kennis en kunde.

…Geef mij het gevoel,

dat ik er weer bij hoor voortaan.

Drs. Sjaak Schouteren SMP, Manager business development, Cunningham Lindsey Nederland

Reageer op dit artikel