artikel

commentaar / Kans voor Verhagen

bouwbreed

De kans bestaat dat de gelederen binnen Bouwend Nederland zich alsnog gaan sluiten, en dat is waarschijnlijk maar goed ook. Wel rust er een bijzondere taak op de schouders van Maxime Verhagen: de nieuwe voorzitter moet de branchevereniging herpositioneren.Nog maar twee maanden geleden legde een groep grote bouwers een bom onder Bouwend Nederland met hun […]

De kans bestaat dat de gelederen binnen Bouwend Nederland zich alsnog gaan sluiten, en dat is waarschijnlijk maar goed ook. Wel rust er een bijzondere taak op de schouders van Maxime Verhagen: de nieuwe voorzitter moet de branchevereniging herpositioneren.Nog maar twee maanden geleden legde een groep grote bouwers een bom onder Bouwend Nederland met hun dreigement uit de vereniging te stappen. Aanleiding vormden de benoeming van Verhagen, de hoogte van de contributie en de wijze waarop Bouwend Nederland zich profileert op dossiers als de bouw-cao en de woningmarkt. De kou is zeker nog niet uit de lucht, maar de voornaamste criticasters en het bestuur van de vereniging lijken elkaar te naderen. Juist in deze crisistijd is eenheid in de sector van groot belang. Om die reden zou het zijn toe te juichen als partijen elkaar inderdaad weten te vinden. Tegelijkertijd zijn de afgegeven signalen niet mis te verstaan. De bouw heeft een hardnekkig imagoprobleem. De sector wordt ongekend zwaar getroffen door de economische crisis, maar dit lijkt de politiek ronduit onverschillig te laten. “De urgentie wordt niet gevoeld”, zei PvdA-senator Adri Duivesteijn hierover deze week. Aan Verhagen de taak om deze urgentie wél over het voetlicht te brengen. Dit vereist dat Bouwend Nederland zich sterker profileert, en zich dus ook minder conformeert aan in Den Haag uitonderhandelde polderoplossingen. Verhagen moet de bouw een nieuw gezicht geven. Voor een branchevereniging is het dodelijk als zij zich gedraagt als een regeringspartij die haar gezicht verliest zodra er een regeerakkoord ligt.De andere kant is dat de sector zich in een transitiefase bevindt. Vraaggestuurde bouw is het adagium van de toekomst. Een branchevereniging van een sector die het zo zwaar heeft, zou innovaties moeten aanjagen, maatschappelijke thema’s moeten agenderen, en domweg moeten dienen als inspiratiebron voor ondernemers die het moeilijk hebben. Ook daar ligt een schone taak voor Maxime Verhagen. Het is beter als hij dan een krachtige vereniging achter zich weet dan een organisatie waarin belangrijke grote spelers ontbreken. Als Verhagen er als nieuwkomer en buitenstaander vervolgens ook nog in slaagt de verhoudingen met de AFNL te normaliseren, zou hij de sector helemaal een grote dienst bewijzen.

Reageer op dit artikel