artikel

Advocaat ‘nieuwe stijl’ voorkomt liever probleem

bouwbreed

Graag reageren wij hierbij op het artikel ‘Als juristen aan tafel schuiven, ben je te laat voor bemiddeling’ over conflictbemiddeling in bouwzaken in Cobouw van 8 mei 2013. In dit artikel breken de heren Van Splunder en Bosch van de Vereniging Bouwmediators een lans voor bemiddeling in de bouw – kennelijk zonder advocaten. Want “als […]

Graag reageren wij hierbij op het artikel ‘Als juristen aan tafel schuiven, ben je te laat voor bemiddeling’ over conflictbemiddeling in bouwzaken in Cobouw van 8 mei 2013.

In dit artikel breken de heren Van Splunder en Bosch van de Vereniging Bouwmediators een lans voor bemiddeling in de bouw – kennelijk zonder advocaten. Want “als je advocaten buiten de deur weet te houden, zijn de kosten een stuk lager en is de kans op een snelle werkbare oplossing een stuk groter”, aldus beide heren.

Zonder afbreuk te willen doen aan dit goede initiatief, menen wij dat het beeld dat in dit artikel van de advocaat wordt geschetst, is gebaseerd op de bestaande vooroordelen van de traditionele advocaat. De advocaat die het juridische gevecht in de rechtszaal aangaat met alle gevolgen van dien. Dit beeld strookt echter niet meer met dat van de advocaat ‘nieuwe stijl’. Dit is de advocaat die problemen liever voorkomt dan ze te genezen. Hij doet dit door proactief en oplossingsrecht te adviseren, juridische topkwaliteit te leveren en kennis te hebben van de markt van zijn cliënt.

Onze cliënten verlangen steeds vaker deze nieuwe aanpak van dienstverlening. Feitelijk verlenen wij in dat geval legal procedure management. En, anders dan in het artikel wordt gesuggereerd, worden wij dus juist in een zo vroeg mogelijk stadium gevraagd aan tafel te schuiven. Hierdoor kunnen wij al vóór aanvang van een project ervoor zorgen dat de juiste keuzes en duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat snelle en werkbare oplossingen voor de toekomst worden bereikt.

In deze nieuwe aanpak vormt de juridische kennis een schakel in het geheel. Hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat, wordt hieronder schematisch weergegeven.

Wij merken dat deze nieuwe aanpak in de dagelijkse bouwpraktijk zijn vruchten afwerpt. Zeker in de project- en gebiedsontwikkeling. Conflicten komen minder vaak voor of zijn sneller onderling op te lossen. Ook hierover zijn immers heldere afspraken gemaakt. En mocht een juridische procedure echt onvermijdelijk zijn, dan hebben wij het bijkomend voordeel dat wij door onze jarenlange ervaring deze procedure ook direct voor onze cliënten kunnen voeren. Zonder verdere vertraging of onnodige kosten.

Reageer op dit artikel