artikel

Samenwerken aan energieneutrale wijken

bouwbreed Premium

Met zonnepanelen op het dak en een zuinige verwarmingsketel kun je de energierekening van een individueel huis of gebouw verlagen. Maar volledige energieneutraliteit is pas mogelijk door de energiehuishouding op gebiedsniveau te optimaliseren.

De gebouwde omgeving is een grootverbruiker van energie en veroorzaakt 40 procent van de nationale CO 2 -uitstoot. Voldoende reden om te streven naar een flinke verbetering van de energie-efficiëntie. Daar is meer voor nodig dan energiezuinige installaties en besparingsmaatregelen aan de woning. Met betere isolatie van gevels en vloeren, zonnepanelen op het dak, HR-combinatieketels en warmteterugwinning kun je het energieverbruik weliswaar flink verminderen, maar daarmee ben je nog niet volledig energieneutraal. Hiervoor zijn ook maatregelen op wijkniveau nodig.

Wie een appartement bewoont kan geen zonnepanelen op zijn eigen dak leggen, maar wil misschien wel een paneel leasen op het dak van de supermarkt of het buurthuis. Zo maar een voorbeeld van wat er beter kan als je op wijkniveau samenwerkt aan energieneutraliteit. Maar zelfs als je maximaal gebruikmaakt van zonne-energie blijft er in iedere wijk een restvraag naar energie over. Nu voorzien landelijke energiecentrales meestal in deze vraag, maar sommige wijken hebben daarvoor een duurzaam en goedkoop alternatief gevonden: lokaal zélf energie opwekken met een windmolen of bio-energiecentrale en het overschot verkopen.

Daar komt veel meer bij kijken dan energietechniek alleen. Wil je bewoners aandeelhouder maken van een organisatie die verantwoordelijk is voor de volledige energiehuishouding van hun eigen wijk, dan moet je daarbij ook banken, bouwers, juristen, exploitanten en distributeurs betrekken. Als die bereid zijn om samen nieuwe financieringsconstructies, woonlastenmodellen en contractvormen te ontwikkelen, is een integraal energiesysteem op gebiedsniveau binnen handbereik. En dat is precies waar we als TNO met de koploperbedrijven van GEN (www.gebiedenenergieneutraal.nl) mee bezig zijn.

Met zo’n integrale aanpak kun je niet alleen energieneutrale gebieden realiseren, maar ook de woonlasten verlagen. Natuurlijk neem je in je afwegingen naast de technische berekeningen ook al vanaf het begin de inpassing van zon, wind, bio-energie mee in het ontwerp van de wijk. Mooi en kosteneffectief kun je zo goed verbinden.

Reageer op dit artikel