artikel

Salderingsmaatregel is niet vol te houden

bouwbreed

Het fenomeen energienotaloos bouwen is een interessante gedachte omdat het de betaalbaarheid van sociale woningbouw beoogt te verbeteren ( Cobouw 19 april, ‘Is notanul geniaal simpel?’). Als slogan hanteer ik al jaren: je hoeft niet te betalen voor energie die je niet gebruikt. Er doen zich nu voorbeelden voor waarbij woningen heel beperkt worden geïsoleerd, […]

Het fenomeen energienotaloos bouwen is een interessante gedachte omdat het de betaalbaarheid van sociale woningbouw beoogt te verbeteren ( Cobouw 19 april, ‘Is notanul geniaal simpel?’). Als slogan hanteer ik al jaren: je hoeft niet te betalen voor energie die je niet gebruikt. Er doen zich nu voorbeelden voor waarbij woningen heel beperkt worden geïsoleerd, en door toepassing van zonnepanelen de energiekosten ogenschijnlijk tot nul worden gereduceerd. Dat is mogelijk door de huidige salderingsregeling die Nederland kent, waarbij je eigen opgewekte stroom volledig mag aftrekken van je eigen stroomverbruik. Zo werkt het met zonnepanelen feitelijk niet. 60 procent van de stroom komt nog steeds uit fossiele brandstof, omdat je de zonnestroom opwekt op zonnige dagen in zonnige seizoenen, en de stroom nodig hebt op donkere momenten en in andere seizoenen. Door de salderingsregel ziet de overheid af van het innen van energiebelasting over het energiegebruik, ook over de 60 procent die nog steeds uit fossiele brandstof komt. Hoe lang zal de overheid dat willen en kunnen volhouden?

Woningen een beetje isoleren, en denken dat je met zonnepanelen op nul uit kunt komen, is misschien vandaag nog mogelijk. Maatschappelijk gezien kun je niet verwachten dat energiebedrijven en overheden Sinterklaas blijven spelen. Investeren in goed onderhoud en vergaande energiebesparing op warmte en op elektriciteit zorgen voor blijvend lage woonlasten voor bewoners. Daarin vervolgens met duurzame energie voorzien – dat zijn zaken die we in steden en gebouwen voor elkaar moeten maken.

Waarborg voor kennis Building Technology

De faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven wil als geen ander bijdragen aan de transitie naar een duurzamere samenleving en wil zeker door goed opgeleide studenten en PDEngers en PHDers en onderzoek hier haar bijdrage aan geven en verantwoordeljkheid voor nemen ( Cobouw 19 april, ‘Bouwtechniek moet blijven’). Soms moeten daarvoor zaken verschuiven en dat dat is in dit geval het opheffen van een mastertrack. Een mastertrack zonder goede connectie met een onderzoeksprogramma is binnen een universiteit niet gewenst. De markt heeft in de afgelopen vijf jaar ook geen structurele aanleiding gegeven dit onderzoeksprogramma serieus op te starten. De studenten kunnen prima afstuderen op hun geliefde onderwerp binnen een van de vijf andere mastertracks.

Ook biedt de brede PDEng Bouwkunde-opleiding een goede invulling voor het bedrijfsleven om innovatie te bewerkstelligen. Verder krijgt de totale vaste staf een nieuwe plek binnen de faculteit waardoor de huidige kennis van Building Technology binnen de faculteit gewaarborgd blijft. Het onderwijsprogramma van de bachelor blijft vrijwel ongewijzigd.

Reageer op dit artikel