artikel

Opleiden met oog voor de toekomst

bouwbreed Premium

Opleiden met oog voor de toekomst

De installatiebranche bevindt zich midden in een transitieproces. Duurzame energieopwekking, complexere, geïntegreerde installaties en nieuwe businessmodellen bieden installatiebedrijven grote kansen. Maar de mogelijkheden op de nieuwe installatiemarkt kunnen alleen worden benut als installateurs en hun werknemers klaar zijn voor deze duurzame toekomst. Scholing speelt daarbij een cruciale rol.

De omslag naar een duurzame energievoorziening is in volle gang. Dat betekent een grote verandering voor ondernemers én werknemers in de installatiesector. Eén van de belangrijkste consequenties van de verduurzaming van de gebouwde omgeving is het ontstaan van nieuwe, gespecialiseerde functies. Denk daarbij bijvoorbeeld aan energiemonitoring, energieopwekking, ventilatie, power quality, duurzame verlichting en domotica. Deels zijn deze opleidingen al beschikbaar, maar een aantal andere moet nog worden ontwikkeld.

In het beroepsonderwijs zijn al veel initiatieven om toekomstige werknemers goed voor te bereiden op de duurzame beroepspraktijk. Vanuit Uneto-VNI werken ondernemers bijvoorbeeld regionaal samen met het beroepsonderwijs om het aanbod van roc’s zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven. Dankzij deze aanpak is al veel bereikt, zoals aanpassing van de competentieprofielen van vakmensen en opname van nieuwe technieken in het opleidingsaanbod.

De komende jaren moet er nog veel meer gebeuren, willen we straks voldoende vakmensen in huis hebben met kennis van duurzame energietechnieken. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat er in 2020 in de bouw- en installatiebranche liefst 70.000 vakmensen niet voldoende gekwalificeerd zullen zijn om duurzame energieprojecten uit te voeren. Tegelijkertijd wil de overheid tegen die tijd wel – en terecht – dat duurzame energieopwekking gemeengoed is geworden.

Het Europese programma BuildUp-Skills gaat bijdragen aan deze doelstelling door te werken aan verbeteringen van de kwalificaties en vaardigheden. Daarbij gaat het niet alleen om het verwerven van technische kennis, maar ook om competenties als samenwerking in complexe energiebesparingsprojecten. Morgen organiseert BuildUp-Skills een eerste werkconferentie over opleiden met oog voor de toekomst. Een belangrijke stap naar een duurzame bouw- en installatiesector die we graag ondersteunen.

Titia Siertsema, voorzitter bij Uneto-VNI

Reageer op dit artikel