artikel

Onomkeerbaar

bouwbreed Premium

Onomkeerbaar

Afgelopen donderdag stond in deze krant een mooi interview met Hans de Jonge, bestuurslid van Vernieuwing Bouw.

Hij ging in op de resultaten van de Vernieuwing Bouw-monitor, die boven verwachting goed zijn. De monitor wordt eens in de twee jaar uitgevoerd. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de sector op het gebied van levensduurdenken, ketensamenwerking, leiderschap en vertrouwen.

Uit de monitor blijkt dat er een onomkeerbaar proces is ingezet, ondanks de crisis. En dat is goed nieuws. Levensduurdenken is al behoorlijk geaccepteerd en geïmplementeerd in onze sector. Er zijn voldoende instrumenten beschikbaar, eigenlijk is het al bijna going concern en geen vernieuwing meer. Ketensamenwerking gaat ook die kant op, maar daar zijn nog slagen te maken voor het echt dagelijkse praktijk is.

Om ketensamenwerking intensief te monitoren is, door TU Delft, samen met ons, een aparte monitor ontwikkeld: de Ketenmonitor. De eerste resultaten daaruit wijzen in de zelfde richting als de Vernieuwing Bouw- monitor. Zo is nu kwantitatief onderbouwd dat projecten waarbij partijen veel invloed hebben op het proces, leiden tot een kortere bouwtijd. Uit de Vernieuwing Bouw-monitor blijkt dat organisaties die levensduurdenken en ketensamenwerking toepassen, het beter doen dan andere organisaties.

Dat is natuurlijk goed nieuws voor het netwerk Vernieuwing Bouw. Niet alleen is het leuker werken, het levert nog pegels op ook. De monitor heeft ook onderzocht hoe het met leiderschap en vertrouwen staat. Dat is lastiger te kwantificeren, maar er valt wel wat over te zeggen. Het vertrouwen is in de hele maatschappij gedaald, dus ook in de bouwsector. Maar in de bouwsector is het minder gedaald dan in het algemeen. Dat valt dus alles mee. Kennelijk lukt het ons om op een andere manier met elkaar samen te werken. En daar hangt leiderschap ook weer mee samen: vernieuwende leiders geven ruimte en regelen niet alles aan de voorkant dicht. Al met al zijn we dus als sector op de goede weg. De transitie is onomkeerbaar. Nu zorgen dat we de vernieuwing versnellen.

Lees ook het interview met Hans de Jonge in Dagblad Cobouw

Jacqueline Schlangen, Directeur Vernieuwing Bouw

Reageer op dit artikel