artikel

Grote besparingen in bestaande bouw haalbaar

bouwbreed

Het onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft heeft een belangwekkend rapport gepubliceerd dat laat zien dat het theoretische Nederlandse energielabel niet overeenkomt met de werkelijke verbruiken, en komt tot de conclusie dat besparingen in de bouw nog moeilijker haalbaar zouden zijn ( Cobouw , 25 april). Deze conclusie moet volmondig bestreden worden. Dat de theoretische […]

Het onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft heeft een belangwekkend rapport gepubliceerd dat laat zien dat het theoretische Nederlandse energielabel niet overeenkomt met de werkelijke verbruiken, en komt tot de conclusie dat besparingen in de bouw nog moeilijker haalbaar zouden zijn ( Cobouw , 25 april). Deze conclusie moet volmondig bestreden worden.

Dat de theoretische energieverbruiken niet overeenkomen wisten we al in 2009 uit een publicatie van het ministerie van VROM, waar precies hetzelfde beeld uitkwam. Vergelijking met andere EU-landen levert het schokkende beeld dat een Nederlandse label B-woning in andere Europese landen een label E zou krijgen. Het is goed dat de OTB-studie nu aantoont dat Nederlandse label A- en B-woningen helemaal niet zo energiezuinig zijn. Maar de studie laat niet zien dat er al veel meer kan en moet gebeuren in de bestaande bouw om redenen van betrouwbaar lage woonlasten en CO 2 -emissiereductie.

Het goede nieuws is dat we vandaag de dag woningen kunnen renoveren met bewezen energiegebruiken die fors lager liggen dan label A, met een uitstekend wooncomfort en gezond binnenklimaat. De voorbeelden zijn er. Diverse consortia in Nederland bieden dergelijke renovatieconcepten aan. Daarbij overigens gehinderd door het sturen op Nederlandse energielabels, die een dergelijke kwaliteit niet onderkennen.

De Nederlandse labelsystematiek richt zich op methodes voor energiebesparing, waarmee we de doelstelling van vergaande reducties en betrouwbaar lage woonlasten niet bereiken. In de markt staan partijen klaar om vastgoedbeheer, onderhoud, financiering en vergaande energiebesparing te gaan realiseren. De inzet van bruikbare sturingsinstrumenten voor energie en vastgoedexploitatie is nu nodig.

Reageer op dit artikel