artikel

commentaar /Gevaar

bouwbreed Premium

Het is een goede zaak dat de parlementaire enquête woningcorporaties nu van start kan gaan. Ook is het goed dat de onderzoeksopdracht zich niet beperkt tot incidenten rond enkele corporaties, maar dat het functioneren van het totale corporatiestelsel centraal staat.Jammer is dat de enquêtecommissie zich beperkt in de tijd. Gekeken wordt naar de periode van […]

Het is een goede zaak dat de parlementaire enquête woningcorporaties nu van start kan gaan. Ook is het goed dat de onderzoeksopdracht zich niet beperkt tot incidenten rond enkele corporaties, maar dat het functioneren van het totale corporatiestelsel centraal staat.Jammer is dat de enquêtecommissie zich beperkt in de tijd. Gekeken wordt naar de periode van verdere verzelfstandiging van de corporaties begin jaren negentig. Daardoor dreigt de reden van de verzelfstandiging buiten beeld te blijven. Die reden was dat de toenmalige staatssecretaris van Volkshuisvesting Enneüs Heerma doorhad dat de manier waarop tot dan toe werd omgegaan met corporaties – met alle objectsubsiëring erbij – onbetaalbaar werd.Meer principieel was de vraag destijds of het in de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog bedachte systeem van financiering en subsidiëring van de sociale woningbouw in Nederland zichzelf niet had overleefd. Per slot van rekening werd anno 1946 nog gedacht dat die vorm van overheidsingrijpen slechts een jaar of tien nodig zou zijn.Probleem was alleen dat door het overheidsingrijpen met de gereguleerde huurprijzen kostendekkende sociale woningbouw onmogelijk was. Er zou, zo was de gedachte, altijd een onrendabele top overblijven. De oplossing was om corporaties toe te staan (koop)woningen voor de markt te ontwikkelen. De winsten daaruit konden dan worden gebruikt om de onrendabele toppen van de sociale huurwoningen af te dekken. Dat is feitelijk het begin van de ellende geweest.Het verdient derhalve aanbeveling om de periode voor de verzelfstandiging niet geheel uit het oog te verliezen.Daarnaast zal de enquêtecommissie ervoor moeten zorgen dat het onderzoek op een dusdanige manier wordt vormgegeven dat het niet de hele sector lamlegt. Het verleden heeft aangetoond dat dit bij parlementaire enquêtes een reëel gevaar is, waarvoor moet worden gewaakt.

Reageer op dit artikel