artikel

Wenen, Toronto en Parijs zijn slimmer dan Amsterdam

bouwbreed

Vorig jaar oktober heb ik in m’n column al eens gesproken over het gebruik van de term smart voor alles wat we maken en ontwikkelen. Een echt buzz-woord, zo (b)lijkt.

Meest gehoord in ons vak zijn de zogenoemde smart grids en smart cities. Amsterdam is één van de steden in Nederland die met dit laatste actief bezig is (zie ook haar website http://amsterdamsmartcity.com). Nu bestaat er zoiets als de top 10 van smart cities, uitgaande van een koppeling aan meerdere adaptieve kwaliteitsdoelen, in dit geval het verbeteren van de efficiëntie van stedelijke operaties, kwaliteit van leven van stedelingen en het laten groeien van duurzaamheid en de lokale economie. Helaas staat Amsterdam ondanks de goede bedoelingen nog niet in die top 10, die opmerkelijk genoeg aangevoerd wordt door Wenen, Toronto, Parijs, New York en London. De nummer 1, Wenen, blijkt met name goed te scoren op meerdere ranglijsten waarop deze smart city index is gebaseerd, zoals innovatie, (regionaal) groen, levenskwaliteit en digitaal bestuur. Maar ook blijkt dat het een actieve inzet vergt, die verder rijkt dan een website en communicatie alleen: Wenen heeft bestuurlijk en politiek hoge ambities gesteld, én geborgd in diverse programma’s. Bovendien blijkt ze haar voortgang hierin actief bij te houden en bij te stellen, en zet men bij alle projecten actief in op participatie en co-creatie richting verdergaande CO 2 -reductie en verbeterde (lees: duurzame) invulling van mobiliteit en grondgebruik. Los van de steden zelf zie je ook dat grote ondernemingen de stap maken of al gemaakt hebben naar de markt van slimme steden. Zo opende bijvoorbeeld Siemens afgelopen najaar zijn excellente onderzoek- en expositiecentrum the Crystal in Londen, en maken steeds meer adviesbureaus en onderzoeksinstituten in de bouw de sprong naar het complexe speelveld van slimme steden. Het is duidelijk dat binnen de huidige verstedelijkingsprocessen hier een belangrijke markt ligt. Voor Amsterdam is het daarbij een troost dat het wordt beschouwd als goede runner up. Maar ze voelt daarbij de hete adem in de nek van snel slimmer wordende steden als Melbourne, Seattle, São Paulo, Stockholm en Vancouver.

Reageer op dit artikel