artikel

Veiligheid heeft impulsen nodig

bouwbreed Premium

Veiligheid heeft impulsen nodig

Aboma bundelt ieder jaar de bevindingen van een jaar bouwplaats bezoeken in een Veiligheidsmonitor. Jos Schouten geeft een kijkje in de keuken.

Het is alweer het zevende jaar dat wij de Veiligheidsmonitor publiceren. Op basis van onze ondersteuning op Arbogebied van de aannemers en de bevindingen tijdens ruim 2400 bouwplaats bezoeken; dit is een vermindering vergeleken met 2011 maar dat verbaast niet, gezien de huidige economische omstandigheden.

In mijn vorige artikel verhaalde ik van het mogelijk aantal toegenomen dodelijke ongevallen in de bouw afgezet tegen de dalende productie en de afgenomen populatie werkende bouwvakkers. De strekking was dat de crisis mogelijk zijn tol eist. Ik was benieuwd of onze Veiligheidsmonitor eenzelfde beeld zou geven. Niet dat wij de ongevallen in onze monitor hebben opgenomen maar op basis van een trend in het aantal tekortkomingen. De Veiligheidsmonitor geeft op basis van circa 77.000 waarnemingen over 36 hoofdonderwerpen een betrouwbaar beeld van deze tekortkomingen. De afgelopen jaren viel een dalende trend waar te nemen in het aantal tekortkomingen waarbij natuurlijk onderscheid wordt gemaakt tussen de, zeg maar, administratieve verplichtingen en de ‘harde’ veiligheidsonderwerpen. Het aantal waarnemingen is daarbij van groot belang. Immers, hoe meer waarnemingen op een subonderwerp, des te betrouwbaarder het totale beeld wordt. Binnen hoofdonderwerpen zie je bij nadere analyse dat niet alle subonderwerpen evenredig veel waarnemingen genereren. De prioritaire onderwerpen die te maken hebben met vallen, knellen en pletten en blootstellingsaspecten genereren van oudsher de meeste waarnemingen. Hier gaat het dan ook vaak mis op de bouwplaats. Wat hebben wij gemeten in 2012? Tijdens de bezoeken in 2012 is een vrijwel zelfde beeld ontstaan als in 2011. Op zich is dat goed, geen sterke toename van het aantal tekortkomingen in algemene zin; lichte dalingen, lichte stijgingen of gelijkblijvende cijfers. Binnen de onderwerpen zie je wat verschuivingen maar dat is niet noemenswaardig verontrustend.

De trend op zich echter is wel verontrustend: de afgelopen jaren viel er al een steeds verder afnemende verbetering te zien. Met deze cijfers kunnen we stellen dat er een einde aan de daling is gekomen en dat we het niveau hebben bereikt waaronder we echt niet kunnen komen. Met andere woorden: de trein is tot stilstand gekomen.

Conferentie

De vraag die rijst is de volgende: zijn we hier tevreden mee? Nemen we bij het onderwerp ‘bekisting/ hulpconstructies’ genoegen met een percentage tekortkomingen van 37 op het subonderwerp ‘werkplekbeveiliging’ op basis van bijna 500 waarnemingen en een totaalpercentage tekortkomingen van bijna 15 op basis van ruim 2600 waarnemingen voor dit onderwerp? Dit is nog steeds te hoog en kennelijk wordt het tijd dat een nieuwe impuls op dit gebied gegeven wordt door bijvoorbeeld de Richtlijn Ondersteuningen en Bekistingen in wording.

Een andere impuls kan worden gegeven door een verbetering van ons gedrag door onveiligheid niet meer te accepteren en eens écht met gedrag aan de slag te gaan. In januari heeft er in stilte een conferentie plaatsgehad over dit onderwerp. Deze was met name gericht op het proces, opleverprocedures en de kwalificaties van de betrokken monteurs.

We hopen dat dit initiatief mede op korte termijn tot een verbetering kan leiden.

Iets anders wat me opviel was het onderwerp ‘vloeren en daken’. Hierbij was het aantal tekortkomingen licht gedaald van 18 naar 16 procent en op basis van bijna 6800 waarnemingen. Hier blijkt dat nog steeds in bijna een op de drie situaties de randbeveiliging niet in orde is en in een op de vijf gevallen de afdekkingen van de sparingen niet deugt. Ook dit zijn hoge aantallen die jaarlijks goed zijn voor veel ellende bij ongevallen.

De Veiligheidsmonitor wordt deze maand gepubliceerd, en geeft cijfermatig en trendmatig inzicht in de stand van zaken in de bouwveiligheid van dit moment. Reageren op dit artikel? Graag via Twitter op @abomabv

Jos Schouten, Veiligheidskundige van Aboma, Ede

Reageer op dit artikel