artikel

Richt steunpakket op woningbouwers

bouwbreed

Het bericht van het CPB dat het einde van een dalende huizenprijs in zicht is, is goed nieuws. Hetzelfde geldt voor het voornemen van pensioenfondsen om naar verluidt voor tientallen miljarden euro’s aan hypotheken van banken over te nemen. Ook dat is goed nieuws. Maar daarmee is het voor de woningbouwers en hun mensen nog niet meteen lente. Daar is, aldus Nico Rietdijk, directeur van NVB, echt meer voor nodig.

Het is een verstandig besluit van pensioenfondsen om pensioengelden voortaan weer meer in Nederland te gaan beleggen. Al vroeg in de crisis konden vraagtekens worden gezet bij het feit dat pensioenfondsen bijvoorbeeld wel veel geld staken in wegenprojecten in Brazilië, maar aarzelden als het ging om investeringen in eigen land. En nu lijkt het er dus eindelijk van te komen dat pensioenfondsen kredieten met Nationale Hypotheek-garantie voor banken gaan financieren.

Maar daarmee zijn de woningbouwer geenszins direct uit de problemen. Integendeel, daarvoor zijn hun problemen ook veel te groot. De verkoop van nieuwe koopwoningen ligt vrijwel volledig op z’n gat en de corporatiesector kan vanwege de verhuurdersheffing nauwelijks nog investeren.

Wat de werkgelegenheid in de woningbouw een stimulans zal geven, is uitbreiding van de btw-verlaging, zoals die nu alleen nog geldt voor onderhoud en woningverbetering, tot woningnieuwbouw en transformatie van leegstaande gebouwen (als kantoren) tot woningen. In het woonakkoord is deze btw-verlaging alleen te beurt gevallen aan de verbouw- en renovatietak. Het is nog steeds een onbegrijpelijke beslissing om de nieuwbouw, juist de sector die de zwaarste averij heeft opgelopen, deze fiscale maatregel te onthouden.

Winnaars

Het is om meerdere redenen echter aan te bevelen om de btw-verlaging vanaf nu ook voor de aankoop van nieuwe woningen te laten gelden. Dat heeft alleen maar winnaars. Allereerst: de sector kan dan weer gaan bouwen. En dat betekent bijvoorbeeld voor gemeenten dat zij weer inkomsten krijgen in de vorm van legeskosten voor bouwvergunningen. Bovenal raken zij verlost van de vele braakliggende gronden, waarvan de rentes zwaar op de gemeentebegrotingen drukken. Maar nog belangrijker: daarmee zal de aanzwellende stroom aan dagelijkse ontslagen stoppen. Voor de goede orde, er gaan nu dagelijks bijna zes bouwbedrijven failliet. Alleen al in de eerste weken van dit jaar gingen er 7446 banen verloren in de bouw, een onvoorstelbaar hoog aantal. Wat dat de staat niet kost aan uitkeringen en gederfde inkomstenbelasting?

Wij horen de ministers Dijsselbloem en Blok desalniettemin al denken: ”Een verlaging van de btw van 21 naar 6 procent? Dat betekent toch 15 procent minder btw-inkomsten en daar is geen geld voor.”

Het is maar hoe de ministers het willen bekijkt, want niets doen en accepteren dat er straks helemaal geen woningen meer worden gebouwd, is voor de schatkist echt vele malen duurder. En laten we nooit vergeten: 21 procent btw over nul verkopen is en blijft nul opbrengst voor de schatkist. Dus Kabinet: tel uit je winst en richt je steunpakket op de sector die – nog even – echt volledig voor pampus ligt en dus steun het beste kan gebruiken: de nieuwbouw. De vele medewerkers zullen u dankbaar zijn.

Reageer op dit artikel