artikel

Quotum zonnepanelen schaadt duurzaamheid

bouwbreed

Gezien het draagvlak in de samenleving voor zonnepanelen vroeg de PvdA-fractie onlangs aan de ministers Kamp en Blok om meer panelen in nieuwbouw te realiseren. De bedoeling is goed, maar of dit bijdraagt aan verduurzaming is volgens Dick van ‘t Slot en Gert Harm ten Bolscher twijfelachtig.

Nieuwbouw in Nederland moet voldoen aan allerlei eisen. Vanuit milieuoverwegingen worden ook eisen gesteld aan het energiegebruik van nieuwe gebouwen. Hiervoor hanteert men de energieprestatiecoëfficiënt (epc). Het gebruik van de epc geeft ontwerpers, bouwers en gebouweigenaren maximale vrijheid om zelf te kiezen welke energiebesparende maatregelen men toepast om het vereiste ‘energetische rapportcijfer’ te halen.

Omdat Nederland beschikt over dit systeem om het energiegebruik in nieuwbouw terug te dringen, zijn wij geen voorstander van een ‘zonnepaneelquotum’. Het verplichten van zonnepanelen zal er namelijk toe leiden dat er op andere punten minder wordt gedaan. De verplichting legt namelijk een deel van de keus vast. Het gevolg daarvan is dat er bezuinigd kan worden op andere energiebesparende maatregelen, omdat dankzij de zonnepanelen de epc wel gehaald wordt. Vervolgens is er ook geen geld meer beschikbaar voor andere maatregelen, zoals goede isolatie, kierdichting, een zuinig en gezond ventilatiesysteem en efficiënte warmteopwekking voor ruimteverwarming en warm water. Dat is volgens ons het paard achter de wagen spannen; isolatie breng je namelijk maar één keer aan en daarna functioneert deze 50 tot 100 jaar (of langer). Als het gebouw niet goed geïsoleerd is, ondervinden de gebruikers gedurende de levensduur daarvan de gevolgen: hogere stookkosten en minder comfort dan waar men eigenlijk over zou kunnen beschikken. Hetzelfde geldt bij keuzes voor de kierdichtheid van een gebouw, het ventilatiesysteem en de manier van warmteafgifte: als bij het ontwerp keuzes worden gemaakt die niet optimaal zijn, zit de bewoner daar lang aan vast en belemmert het mogelijk in de toekomst toepassing van nieuwe en efficiënte technieken. Deze ‘foute’ ontwerpkeuzes zijn bovendien voor de consument vrijwel niet te herstellen, want een betere isolatie aanbrengen vraagt bijvoorbeeld om een complete vervanging van de buitengevel.

Zonnepanelen zijn op dit moment al heel rendabel. Een investering in deze systemen, mits van goede kwaliteit, levert een beduidend beter rendement op dan wanneer het geld gestald wordt op een spaarrekening. Daarnaast kunnen deze panelen in veel gevallen eenvoudig achteraf worden geplaatst. De plaatsing van zonnepanelen is dus een autonoom lopend proces dat niet gestimuleerd hoeft te worden door middel van een verplicht zonnepaneelquotum, zeker omdat de kans ook nog eens groot is dat daardoor andere maatregelen blijven liggen. Er is een goed instrument beschikbaar in Nederland om nieuwbouwwoningen in de loop van de tijd te verduurzamen. Laten we zuinig zijn op deze methodiek en duidelijke doelen stellen voor het vereiste energetische rapportcijfer, zodat de markt zelf keuzes kan maken voor maatregelen om daaraan te voldoen.

Elektrabuis

Is er in de bouwfase dan helemaal geen aandacht nodig voor zonnepanelen? Om plaatsing van zonnepanelen in de toekomst niet te frustreren, stellen we voor om de verplichting op te nemen dat zongerichte daken bij het ontwerp van de woning al geschikt worden gemaakt voor zonnepanelen. Dat wil zeggen dat op die dakvlakken geen afvoerpijpen van de cv-ketel, het ventilatiesysteem of de ontluchting aanwezig mogen zijn. Daarnaast stellen we voor om standaard een lege elektrabuis aan te brengen van de zolderverdieping naar de meterkast. Bewoners die op een gegeven moment zelf beslissen om zonnepanelen aan te brengen, zullen Kamer en ministers daarvoor dankbaar zijn omdat het hele dakvlak benut kan worden en de opgewekte elektriciteit gemakkelijk naar een groep in de meterkast gebracht kan worden. Deze eisen kosten bijna niets, en kunnen eenvoudig gecontroleerd worden bij de aanvraag van de vergunning om te mogen bouwen.

Kortom, Kamer en ministers, kies een echte duurzame oplossing en niet voor een verplicht zonnepaneelquotum, hoe sympathiek deze laatste variant ook lijkt.

Reageer op dit artikel