artikel

Optimaliseer het onderhouds- en renovatiebeleid

bouwbreed

Door kennis over materiaaleigenschappen en verouderingsgedrag te projecteren op de hele woningvoorraad, kunnen woningcorporaties onderhoud en renovatie beter plannen en budgetteren.

In een tijd dat budgetten voor onderhoud en renovatie onder druk staan, zoeken woningbouwcorporaties naar manieren om hun geld optimaal in te zetten. In plaats van vaste termijnen voor het schilderen van de kozijnen, zouden ze ook rekening moeten houden met de actuele staat van het materiaal en de levensduur van nieuwe verfsoorten. En uiteraard maakt het verschil wat de plannen zijn: gaan we saneren, verkopen of renoveren en op welke termijn staat dat te gebeuren?

Gegevens over woningvoorraad en bewoners zijn er genoeg. Onderhoudspartijen inspecteren de staat van de kozijnen, energie-adviseurs inventariseren de kwaliteit van de installaties en de eigen woondienst meet periodiek het binnenmilieu en de klanttevredenheid. Ook inspectiemethodieken en kennis over degradatie en nieuwe materialen zijn – mede dankzij onderzoek en industrie – binnen handbereik. De ontbrekende schakel is het combineren van deze kennis met een be-stand van vele duizenden woningen om strategische conclusies te trekken.

Daar lijkt nu verandering in te komen. In het Platform voor Renovatie- en Onderhoudsbeleid koppelt VABI expertise van woningcorporaties met kennis van TNO, waardoor de effecten op de individuele woningvoorraad direct inzichtelijk zijn. Gebruikers krijgen een helder antwoord op de vraag wat de consequenties zijn van 20 procent budgetreductie: is dit een verstandige efficiëntieslag of zie je dat direct terug in de kwaliteit van de woningen en loop je aanzienlijke risico’s in de toekomst?

Misschien kan het de rol van de corporaties veranderen. In plaats van eens per vijf jaar een schilder in te huren voor een kwast over de kozijnen, kunnen ze onderhoudspartijen en toeleveranciers een gegarandeerde kwaliteit voor de komende twintig jaar vragen. De koplopers zijn er klaar voor: onder-houdspartijen zijn bereid garanties af te geven, toeleveranciers ontwikkelen onderhoudsvrije bouwdelen, nieuwe materialen met betere eigenschappen zijn in ontwikkeling. Niet alleen bereiken we in het onderhoudsbeleid een optimum tussen kwaliteit, kosten en risico’s, we creëren ook ruimte voor rendement en innovatie in de bouwkolom.

Reageer op dit artikel