artikel

Legolisering leidt tot infantilisering bouwers

bouwbreed

Legolisering is geen serieuze optie voor de ontwikkeling en uitwerking van een toekomstbestendige strategie. Het kan zelfs tot kaalslag leiden onder de huidige bedrijven, meent Piet Oskam.

In zijn standaardwerk ‘LEGOlisering van de bouw’ heeft prof.dr.ir.Hennes de Ridder zijn baanbrekende ideeën diepgaand uitgewerkt. Bij de presentatie van het werk uitte de vooraanstaande architect Pi de Bruijn stevige kritiek op de vergezichten van De Ridder. Toch is het opvallend dat veel ondernemers zich door het gedachtegoed van De Ridder aangesproken weten en zeggen daarmee aan de slag te gaan. Hier geldt veelal dat zij de klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. De door De Ridder voorgestelde legolisering is een verreikend perspectief, dat volstrekt niet binnen het bereik ligt van bestaande ondernemingen, die met elkaar op de bekende traditionele en gefragmenteerde wijze de huidige bouwproductie realiseren. De Ridder zal zelf als eerste toegeven dat de realiteit van de huidige bouwcultuur een belangrijke blokkade oplevert voor de concretisering van zijn gedachtegoed. De diagnose van De Ridder is helder en wordt breed gedeeld en onderschreven. Een scherpe diagnose maakt van een dokter nog geen bekwaam geneesheer, als hij niet ook een passende remedie voorschrijft. Als je je niet lekker voelt of ziek bent, is het erg prettig als de dokter de vinger op de zere plek legt. Daarin slaagt De Ridder voortreffelijk. Het wordt echter vervelend, als de dokter een recept voorschrijft waarmee de ondergang van de patiënt bezegeld wordt.

Met Lego kun je alles maken. Dat spreekt tot de verbeelding en heeft vele kinderhanden aangezet tot creatieve prestaties. Als je de gevoelsmatige warmte van het merk Lego kunt lenen voor een nieuwe theorie, ben je direct verzekerd van een toegewijd gehoor. Als de verbeelding is uitgewerkt, komt de realiteit tot leven. Na het spel komt de kater. Dan blijkt dat legolisering geen serieuze optie is voor de ontwikkeling en uitwerking van een toekomstbestendige bedrijfsstrategie. De Ridder weet als een bekwaam performer met een sprankelend betoog vele ondernemers in de bouwsector te prikkelen. Veel zoekende geesten zijn door hem geïnspireerd en velen zijn hem dank verschuldigd voor zijn aansprekende benadering. Dat neemt niet weg dat de door hem gepropageerde legolisering geen bruikbaar beleidsscenario oplevert, waarmee bedrijven in alle schakels van de bouwkolom toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. Juist niet.

In de huidige bouwcultuur zijn geen aanknopingspunten te vinden voor de legoliseringbenadering. Voor de ontwikkeling en uitvoering van de legolisering zijn competenties vereist, die in de bestaande bedrijven in de huidige bouwsector niet zijn ontwikkeld. Voor de breed voorgestane transitie van de bouwsector biedt legolisering geen lonkend perspectief. Het leidt juist tot kaalslag onder de huidige bedrijven. Op het gebied van klantgerichtheid laat legolisering het afweten. Klanten vragen helemaal niet om dit soort fabrieksmatige bouw. Als we letten op het belang van legolisering voor de ontwikkeling van een betere samenwerking tussen bedrijven in de bouwkolom, dan schiet deze bouwfilosofie ernstig tekort. Legolisering vraagt absolute regie en een gedisciplineerde productie-methode en slaat daarmee samenwerking en integratie tussen bedrijven juist dood.

Veel ondernemers in de bouwkolom hebben groot belang bij een nieuwe strategie. Een strategie die hen verder helpt. Die toekomstbestendig is. Zo’n strategie stelt de vraag en wensen, behoeften en dromen van de eindklanten centraal. Inmiddels slagen steeds meer bedrijven uit alle schakels van de bouwkolom erin om zich op die eindklant te richten. Daarmee gaan ze samenwerkingsverbanden aan met gelijkgezinde partners uit alle schakels van de bouwkolom. Binnen de adviespraktijk van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom zien we steeds meer geslaagde voorbeelden van integrale samenwerking. Die samenwerking leidt tot meer conceptuele, flexibele en demontabele bouwproductie. Dat de betrokken ondernemers deze geleidelijke verandering soms een vorm van legolisering noemen, is een bewijs van erkentelijkheid aan De Ridder. Het bewijst het belang van een visionaire benadering, waardoor mensen aan het denken worden gezet en in beweging komen. Hulde aan De Ridder, maar legolisering in de door hem voorgestane zin en betekenis gaat het niet maken.

Reageer op dit artikel