artikel

Duurzaamheidstrio voor de bouw

bouwbreed

In Cobouw van 31 januari schetsten Caroline Peeck, Jaap Jongejan en Robbert Coops de mogelijkheden om duurzaamheid blijvend op de kaart te zetten bij bouwondernemingen. Niet alleen het management, externe adviseurs, toeleveranciers, klanten of regelgevers kunnen dit afdwingen. Ook is een belangrijke adviesrol weggelegd voor de ondernemingsraad. Wat is daarbij de inzet?

Per sector en per bouwonderneming zijn er waar het gaat om de implementatie(mogelijkheden) van duurzaamheidsaspecten verschillen, maar er zijn veel overeenkomsten. Onderstaande voorbeelden zullen verduidelijken welke relaties er (zouden moeten) bestaan tussen duurzaamheid en sociaal-economisch ondernemingsbeleid. Voor de structurering hebben we het duurzaamheidstrio people, planet en profit weer eens van stal gehaald.

People

• Verbetering van de werkomstandigheden op de bouwplaats levert niet alleen meer rendement, maar ook een veiliger en gezondere werkomgeving op.

• Gezond(er) eten in de kantine bestrijdt obesitas, leidt tot lagere zorglasten, een betere gezondheid en zorgt voor meer variatie op de menukaart.

• Innovaties en veranderingen in het milieubeleid leiden tot een sterkere positie van de bouwonderneming, betrokkenheid van medewerkers en een zekere trots.

• De maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers wordt bevorderd door concrete projecten, bijvoorbeeld door uitwisseling van kennis en mensen.

Planet

• Hergebruik van grondstoffen en/of halffabricaten leidt (ook) tot minder transport en overlast voor de werknemer en de omgeving van de bouwplaats.

• Duurzaam inkopen leidt tot certificering en risicobeheersing; werknemers worden niet meer (onverwacht) geconfronteerd met risico’s of gevaren, zoals straling of kankerverwekkende producten.

• Vernieuwing van het wagenpark leidt niet alleen tot de aanschaf van hybride auto’s of tot veiliger, comfortabeler en zuiniger woon-werkverkeer voor werknemers (incl. een lagere btw-heffing), maar ook tot lagere distributiekosten.

• Het terugdringen van afvalstromen (onder meer verpakkingsmateriaal, bouwafval) levert milieuwinst op, maar daarnaast ook een gezondere en opgeruimde werkomgeving.

Profit

• Verplichte controles van de bandenspanning leveren niet alleen energiereductie (dieselbesparing) op, maar ook tevreden en gemotiveerde chauffeurs (cursus, veilig en comfortabel vervoer en bonusregeling).

• Investeringen en een sterke positionering (en profilering) op het gebied van duurzaamheid leveren bouwondernemingen een sterkere concurrentiepositie op.

• Een duurzaam bedrijf heeft op de arbeidsmarkt een sterkere positie wat weer leidt tot een gekwalificeerd, gemotiveerd en milieubewust personeelsbestand.

• Besparingen door milieubeleid komen ten goede aan het bedrijfsresultaat (en dus ook indirect aan werknemers); zij kunnen worden gestimuleerd (bonussysteem) om ook zelf met voorbeelden en pilots te komen.

Zichtbaar

Bovenstaande lijst met praktijkvoorbeelden is moeiteloos uit te breiden, maar het geeft naar onze mening wel een raamwerk van waaruit per bedrijf en per uitgangssituatie andere thema’s en aanvullingen op het gebied van duurzaamheid kunnen worden gegeven. Het zijn zeker geen hoog gegrepen en idealistische voorbeelden, maar over het algemeen al lang in de praktijk geteste instrumenten die de duurzaamheid in een bedrijf vergroten, maar ook zichtbaar maken in hun effecten. Natuurlijk zijn ambities en innovaties bij bouwbedrijven van groot belang, vooral ook omdat het logisch lijkt dat een dergelijke attitude ook eerder duurzame producten oplevert. Van energieneutrale woningen tot milieuvriendelijk geproduceerde bouwmaterialen, van duurzame gebiedsontwikkeling tot hergebruik van beton en van duurzame sloop tot de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen. Kortom, een bouwonderneming kan zelf – al dan niet gestimuleerd door de ondernemingsraad – concreet aan de slag (blijven) met maatregelen en producten die het milieu sparen.

Reageer op dit artikel