artikel

Applicatie maakt slimme meter intelligenter

bouwbreed Premium

Slimme energiemeters doen niet meer dan wat de fabrikant erin heeft geprogrammeerd. Een open platform en uiteenlopende applicaties vergroten de mogelijkheden van zulke meters. Het resultaat leert verbruikers onder meer of een zonnepaneel of een energiezuinig toestel in de praktijk net zo werkt als de documentatie belooft .

Dochterbedrijf Mpare van netbeheerder Alliander stelt op 22 april zo’n platform met toebehoren voor. Klanten van energiebedrijven kunnen daarmee gegevens over hun verbruik beheren en delen met anderen. Dit ‘verzamelpunt en doorgeefluik voor energiegegevens’ werkt los van de kilowattuurmeter, zegt directeur Ron Mulders van Mpare. De gebruikers beheren hun gegevens zelf via een beveiligde databank en bepalen zelf wie wat van de registraties te zien krijgt.

Het systeem bestaat uit drie componenten. De ‘Energy Data Box’ verzamelt in de meterkast via sensoren gegevens over het verbruik en de productie tot op het niveau van het stopcontact. De waarden worden via internet doorgegeven met de ‘Energy Data Exchange’ en gebruikt in speciale applicaties. Mulders: “Deze programmaatjes plaatsen de meetwaarden in een bepaalde samenhang en zetten de gegevens af tegen vergelijkbare situaties.” De gebruiker kan dan onder meer bepalen of zijn meter harder of langzamer draait dan andere meters in vergelijkbare omstandigheden doen.

De uitkomst leert onder meer of de aanbieders van onderhouds- of prestatiecontracten zich aan hun toezeggingen houden. “Ons systeem maakt allerlei nieuwe dienstverlening mogelijk”, zegt Mulders. Hij denkt dan aan de stichting van energiecollectieven en aan het uitvoeren van verduurzamingsprogramma’s.

Voor het bewerken van de meetgegevens biedt Mpare via een soort App-store applicaties aan. “Iedereen die iets zinnigs denkt te hebben kan dat daar verkopen”, zegt Mulders. “De enige voorwaarde is dat het werkt.” Verbruikers kunnen daarmee die gegevens verkrijgen die ze zelf willen weten en niet alleen dat wat een individuele dienstverlener toevallig interessant vindt,”

Mulders zegt geen tweede systeem te kennen dat net zo werkt als de technieken die Mpare heeft ontwikkeld. “Er zijn wel technieken die iets vergelijkbaars doen, maar die zijn ontwikkeld voor specifieke toepassingen.” De slimme meter is er daar volgens Mulders één van. “Die levert maar een beperkt aantal meetgegevens.” Zo’n meter registreert daarentegen wel het gasverbruik dat op die manier ook met het systeem van Mpare meeloopt.

Reageer op dit artikel