artikel

Nieuwe legionellatest geeft binnen twee uur uitsluitsel

bouwbreed

Twee uur duurt het voor Hydroscope kan vaststellen of in watermonsters levende legionellabacteriën zitten. Dat is bijna een week sneller dan met de officiële kweekmethode. Het adviesbureau uit Breda vraagt eigenaren van drinkwaterinstallaties te helpen met de validatie van de nieuwe methode.

Adviesbureau vraagt eigenaren drinkwaterinstallaties te helpen met validatie

Bedrijfsleider Kevin Kanters van Hydroscope biedt zijn methode vooralsnog aan als een aanvulling op de standaard kweekmethode. Bij die methode worden legionellabacteriën uitgefilterd en in zeven dagen vermeerderd bij een temperatuur van 37 graden Celsius. Het aantal wat daarna wordt geteld geeft aan of er meer bacteriën zijn dan de norm toestaat. De aanvulling op de kweekmethode is een ontwikkeling van Hydroscope en Innosieve Diagnostics, een spin-off van Wageningen University.

Een drinkwatermonster wordt daarvoor door een diagnostisch membraan geleid, zegt Kanters. “Micro-organismen blijven achter op het membraan. Een kleurstof maakt de legionellabacterie zichtbaar. Een tweede kleurstof laat zien of deze bacteriën leven.” Daarna maakt een geautomatiseerde microscoop aparte foto’s van al dan niet levende legionellabacteriën en van alle levende micro-organismen. Een computerprogramma legt beide foto’s over elkaar en telt de levende legionellabacteriën. Deze analyse geeft na twee uur uitsluitsel.

Op die manier zijn al meer dan honderd monsters genomen, zegt Kanters. “De ervaring leert dat de fotomethode soms accurater is dan de kweekmethode.” Hydroscope heeft volgens hem nog te weinig monsters geanalyseerd om de methode gevalideerd te kunnen noemen. Kanters vraagt om die reden eigenaren van drinkwaterinstallaties met legionellaproblemen mee te doen met een vergelijkend onderzoek.

Oscar Nuijten van installateursdenktank Isso uit Rotterdam waarschuwt dat de kweekmethode vooralsnog de enige toegelaten methode is om officieel legionella vast te stellen in prioritaire instellingen als ziekenhuizen, hotels en zwembaden. “Hydroscope mag zijn methode wel gebruiken om een opdrachtgever snel te kunnen informeren over een eventuele besmetting.” Het Drinkwaterbesluit benoemt in artikel 35 alle prioritaire instellingen. Voor niet-prioritaire drinkwaterinstallaties is de methode van het Bredase bureau weer wel een volwaardig alternatief voor de kweekmethode. Nuijten noemt de ontwikkeling van een methode zoals die van Hydroscope op zich niet heel erg spannend”. “Veel spannender wordt het wanneer zo’n methode dezelfde status krijgt als de kweekmethode. Maar daar is nog geen zicht op.”

Reageer op dit artikel